Politiechef: ‘Er is geen structureel racisme bij de Belgische politie’
Themabeeld Marc De Mesmaeker. Foto: Photo News

‘Er zijn wel enkele punctuele dérapages, maar er is geen structureel probleem van racisme bij de politie’. Dat zei Marc De Mesmaeker, commissaris-generaal van de federale politie, donderdag in De Ochtend op Radio 1.

In het spoor van de protesten tegen het politiegeweld in de VS, is ook het debat over politiegeweld in België aangewakkerd. Politiebaas Marc De Mesmaeker ergert zich aan de manier waarop dat is gebeurd.

Volgens De Mesmaeker is de toestand in de VS helemaal niet te vergelijken met die in België. ‘De rekrutering, selectie, opleiding en bestraffing in Amerika zijn totaal verschillend in België’, aldus De Mesmaeker in De Ochtend. Volgens De Mesmaeker heeft de Belgische politie onterecht een pak ‘bagger’ en ‘ongenuanceerde uitlatingen’ over zich heen gekregen. ‘We zijn diep verontwaardigd, het is welletjes geweest’, aldus De Mesmaeker.

De politietopman ontkent niet dat er ‘punctuele dérapages’ zijn, maar benadrukt dat er ‘geen structureel probleem van racisme’ is bij het politiekorps. Toch wil De Mesmaeker blijven werken aan het bestrijden van ongepast gedrag of uitlatingen bij dat beperkte ‘laagje’ aan politiepersoneel.

De Mesmaeker wil ook de dialoog met alle betrokkenen ‘aanhouden en intensifiëren’. Zo wil hij onder meer in debat gaan met de ngo’s die aanbevelingen hebben geformuleerd, met name rond het etnisch profileren door de politiediensten. Volgens De Mesmaeker is de regel simpel: profileren alleen op etnische afkomst is ‘niet conform de regels’, maar etnische afkomst kan wel ‘één van de objectieve parameters zijn bij een bepaalde politie-actie’.

Open brief

Ondertussen roept de federale en de lokale politie op tot ‘solidariteit, sereniteit en maturiteit’ in een open brief. Ze vragen om wederzijds respect in het debat over politiegeweld.

‘Beklijvende beelden van bepaalde politie-interventies gaan de wereld rond en leiden terecht tot verontwaardigde reacties. Ook wij als politie zijn verontwaardigd’, klinkt het in de open brief van de politietop. De politie roept echter op om niet te veralgemenen en ‘het ongenuanceerd transponeren’ van wat elders gebeurt naar ons land na te laten.

De politie benadrukt dat zij verantwoording moeten afleggen aan overheden en verschillende controle-instanties. ‘Ook op het vlak van racisme. Daarbij willen we zeer duidelijk stellen: er is geen structureel probleem van racisme binnen de politie’, klinkt het in de brief. Racistische uitlatingen worden aldus gerechtelijk of tuchtrechtelijk aangepakt.

De politie zegt wel te willen luisteren naar externe actoren om de dingen bespreekbaar te maken. ‘Hun eventuele aanbevelingen verdienen ook onze reflectie en nodigen uit tot een beargumenteerd debat. Wij staan immers voor een open organisatie met respect voor iedereen, en dit respect verwachten we ook ten aanzien van onze politiecollega's.’

Ondertussen vraagt Europa uitleg aan België na een incident met een Duits parlementslid. Pierrette Herzberger-Fofana zegt dat ze het slacht­offer werd van geweld ‘met ­racistische intentie’ door de Brusselse politie. Die is een intern onderzoek gestart.