Superkern keurt ondersteunende maatregelen goed, maar zonder steun N-VA
Premier Sophie Wilmès Foto: Photo News

Op de bijeenkomst van de zogenaamde superkern is een nieuw pakket maatregelen goedgekeurd om de economische gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Het gaat vooral om een reeks relatief kleine maatregelen, waar tot dusver geen overeenkomst over bereikt was. Peter De Roover, die namens N-VA in de superkern zetelt, ondertekende het pakket echter niet mee.

Premier Sophie Wilmès meldt vrijdagavond dat het gaat om enerzijds het aanmoedigen van investeringen, en anderzijds een aantal aanpassingen op de arbeidsmarkt. Van de meeste maatregelen was al bekend dat ze genomen zouden worden.

Het gaat veelal om zaken waarover al een principieel akkoord was, maar die op vorige bijeenkomsten van de superkern nog niet werden goedgekeurd.

Grootste verrassing is de bijkomende enveloppe van 110 miljoen euro voor de OCMW’s om mensen te ondersteunen die kampen met energiearmoede. Daarvan is 10 miljoen voorzien voor de bijkomende werkingskosten van de OCMW’s.

Evenementen

Zoals al bekend komt er een nieuw tax shelter-systeem voor investeringen in kmo’s. Die maatregel loopt tot eind dit jaar. Voor investeringen genomen na 12 maart en voor eind dit jaar geldt een verhoogde investeringsaftrek van 25 procent.

En de kosten van de organisatie van evenementen wordt voor de rest van het jaar volledig aftrekbaar, om te vermijden dat evenementen nog langer worden uitgesteld. De belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in 2020 worden verhoogd van 45 naar 60 procent, een groene trofee.

Werk

Op de arbeidsmarkt zijn de meest in het oog springende maatregelen de aanpassing van een speciaal werkloosheidsstelsel voor wie door de coronacrisis is getroffen, en bijkomende mogelijkheden voor bedrijven in moeilijkheden om de arbeidsduur te verkorten en zo ontslagen te vermijden.

Voor werknemers wordt het stelsel van corona-ouderschapsverlof uitgebreid. Zo wordt de maatregel verlengd tot 30 september met een uitkering die wordt verhoogd tot 150 procent voor eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking. Het zal ook eenvoudiger worden om de kosten van telewerkers te vergoeden.

‘Engagement’

‘Deze steunmaatregelen, samen met alle eerder genomen beslissingen, getuigen van het engagement van de federale regering en de partijen die haar steunen om de burgers en het economisch weefsel van ons land zo goed mogelijk te ondersteunen in deze moeilijke periode’, aldus Wilmès. Ze spreek van ‘een periode waar de sociaaleconomische gevolgen van de gezondheidscrisis nog steeds voelbaar zijn’.

‘Niet meer ernstig’

N-VA ging niet akkoord en ondertekende het besluit niet. N-VA-fractieleider Peter De Roover hekelde achteraf dat de superkern opnieuw ‘honderden miljoenen’ uitdeelde zonder dat er inkomsten tegenover staan. ‘De superkern diende om de volmachtenbesluiten op te volgen, niet om steeds verder putten te slaan. Dit is niet meer ernstig. De regering dient zelfs geen begroting in. Hier stopt het. Er moet een volwaardige regering komen.’