Zeven organisaties starten campagne tegen etnisch profileren door Belgische politie
Themabeeld Foto: BELGA

Zeven organisaties starten een campagne tegen etnisch profileren door de Belgische politie. ‘Als de politie je, zonder gegronde reden, controleert omwille van je huidskleur, dan heeft dat een immense impact. Het is vernederend, frustrerend en schaadt het vertrouwen in de politie’, zeggen ze in een persbericht. De campagne formuleert ook vijf concrete aanbevelingen aan politici en politie.

Onder de noemer ‘Niet Normaal - Stop etnisch profileren’ willen Amnesty International, JES Brussel, Liga voor Mensenrechten, Minderhedenforum, Uit De Marge, Ligue des Droits Humains, MRAX en activist Yassine Boubout de komende twee jaar het publiek sensibiliseren rond etnisch profileren door de politie.

‘Voor veel mensen is etnisch profileren een vaag concept, sommigen weten zelfs niet dat het gebeurt’, zegt Eveline Vandevelde, coördinator van de campagne. ‘Maar voor mensen met een migratieachtergrond is het soms zo aanwezig dat het bijna een ‘normaal’ deel van hun leven lijkt. Een politiecontrole kan gebeuren op elke hoek van de straat. Als dat gebeurt omwille van iemands kleur of afkomst, kan dat lang blijven nazinderen.’

De campagne formuleert vijf kernaanbevelingen voor politici en politie. Zo vraagt ze onder meer dat burgemeesters, korpschefs en de minister van Binnenlandse Zaken werk maken van een duidelijk verbod in de wet en heldere instructies voor politiemensen op het terrein. Daarnaast pleit de campagne voor registratie van identiteitscontroles en het recht van burgers om politieacties te documenteren beter te beschermen.

‘Etnisch profileren blijft nog te dikwijls onder de radar. Mensen die het meemaken, willen het snel van zich afschudden en dienen niet makkelijk klacht in. Deze campagne is nodig om dit probleem hoog op de politieke agenda te zetten, want zonder deze druk, blijft het te makkelijk onderaan in de schuif liggen’, besluit Eveline Vandevelde.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig