NMBS-baas over gratis Rail Pass: ‘Beslissing superkern zonder overleg’
Sophie Dutordoir Foto: BELGAIMAGE

De beslissing van de superkern om iedere inwoner een Rail Pass van de NMBS te bezorgen werd volgens NMBS-baas Sophie Dutordoir niet overlegd met de NMBS. Ze is daar niet mee opgezet.

‘De manier waarop gisteren zonder enig overleg een beslissing is genomen, stelt evenwel zeer ernstige vragen’, tweette Sophie Dutordoir. ‘Gratis uitdelen van toeristische treinpassen aan alle Belgische residenten stelt de vraag van de sanitaire veiligheid van reizigers en personeel’, stelt ze. 'De NMBS zal die veiligheid waaraan ze de laatste maanden bijzonder hard heeft gewerkt onder geen beding in gevaar laten brengen.’

Daarom vraagt ze onmiddellijk overleg ‘en alle noodzakelijke hulp om elk risico op overbezetting van treinen en perrons te voorkomen. Parallel dienen de logistieke en financiële aspecten dringend uitgeklaard’.

Tijdens de superkern van zaterdag werd beslist dat alle Belgen een Rail Pass krijgen, geldig voor tien ritten tussen 1 juli en 31 december. Ook werd het supplement om een fiets op de trein mee te nemen tijdelijk geschrapt. Bedoeling is zo het toerisme in eigen land te stimuleren nu velen niet ver zullen reizen. Ook het openbaar vervoer – dat door corona maar moeilijk op gang komt – zou zo een duwtje in de rug moeten krijgen.

Vanuit de regering werd er voorlopig nog niet gereageerd.