Bankenplan van De Croo verlengd en uitgebreid
Foto: BELGA

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) heeft nieuwe afspraken gemaakt met de financiële sector om tijdens de coronacrisis gezinnen en bedrijven van voldoende financiering te voorzien. Zijn bankenplan van maart wordt uitgebreid.

Het economisch herstel verloopt trager dan gehoopt bij de aanvang van de coronacrisis in maart. Daarom krijgen gezinnen en bedrijven die woonleningen hebben lopen of bedrijfskredieten, langer uitstel om die terug te betalen. De termijn daarvoor wordt verlengd tot eind dit jaar.

Dat maakte minister De Croo bekend.

Tussen begin april en eind mei gaven de Belgische banken bijna 250.000 keer uitstel van betaling, 118.000 keer voor particulieren en 130.300 keer voor ondernemingen.

De verlenging van het betalingsuitstel betekent concreet dat gezinnen en bedrijven die betalingsuitstel hebben gekregen en op het einde van het betalingsuitstel nog steeds aan de voorwaarden van de charters voldoen, bij hun bank extra betalingsuitstel kunnen aanvragen tot maximaal het einde van het jaar.

Garantieregeling

Er is daarnaast een akkoord om de federale garantieregeling uit te breiden. Ook dat was nodig omdat de economische impact van de coronacrisis veel groter is dan aanvankelijk ingeschat.

De doelstelling van de federale garantieregeling is de kredietverlening aan zelfstandigen, kmo’s en bedrijven te verzekeren. De staatswaarborg van 50 miljard voor kredieten met een looptijd van 12 maanden was daarin een eerste stap.

Die eerste stap is niet genoeg, zo blijkt intussen. De uitbreiding gebeurt op twee niveaus:

1. Bij sommige kmo’s zal het herstel langer dan twaalf maanden duren en zullen kredieten nodig zijn met een langere looptijd dan 12 maanden. Daarom komt er een nieuwe waarborgregeling van 10 miljard euro voor kmo-kredieten met een looptijd van meer dan 12 maanden tot maximaal 36 maanden. Deze nieuwe garantieregeling zal gebruikmaken van de bestaande enveloppe van 50 miljard.

2. Ook wordt het instapmoment van de bestaande waarborgregeling voor bedrijfskredieten met een looptijd van 12 maanden verlengd tot eind dit jaar. Initieel liep de waarborgregeling af op 30 september 2020.

Volgens Alexander De Croo is ‘deze nieuwe garantieregeling voor kmo’s een belangrijke stap om de financiering van Belgische kmo’s de volgende maanden te waarborgen. Om jobs te redden en het herstel mogelijk te maken, is het absoluut noodzakelijk kmo’s zich in deze moeilijke tijd kunnen blijven financieren.’

De afspraken met de financiële sector worden nu verder juridisch uitgewerkt, laat de minister weten. Daarna moet het parlement zich erover uitspreken.

bbd