Er zijn de afgelopen 24 uur 32 nieuwe opnames en 29 nieuwe overlijdens door covid-19 gemeld. Er zijn 140 nieuwe besmettingen vastgesteld. De tendens blijft dalend. 'Het virus is de voorbije weken sterk teruggedrongen, maar blijft even gevaarlijk.'

Uit de cijfers die het Crisiscentrum heeft bekendgemaakt, blijkt dat alle lichten op groen blijven staan. De trend van het aantal besmettingen is nog steeds dalend en neemt met acht procent per dag af. Het aantal nieuwe opnames neemt af met drie procent per dag. 137 mensen liggen nog op intensieve zorg. Ook die trend blijft dalend, met vijf procent per dag. De voorbije 24 uur werden 29 nieuwe doden geteld, de trend neemt af met 6 procent per dag.

Het absenteïsme bij ambtenaren blijft dalen, en is zelfs lager dan de voorbije jaren. Ook het aantal personen met griepachtige symptomen blijft dalen. Die indicatoren wijzen erop dat de epidemie momenteel nog altijd afzwakt. Het reproductiecijfer, dat weergeeft hoeveel mensen een besmette patiënt op zijn beurt besmet, is volgens het Crisiscentrum nu 0,81. Zolang het onder de 1 blijft, wint de ziekte niet aan kracht.

Waakzaamheid

'De trends zijn nu al meer dan zeven weken aan het dalen, en de laatste tijd is die daling erg uitgesproken', zei viroloog Steven Van Gucht. 'De evolutie toont aan dat het virus de voorbije weken sterk is teruggedrongen, dankzij de inzet van ons allemaal. Dat maakt  het mogelijk dat de Veiligheidsraad meer vrijheid geeft. De verantwoordelijkheid ligt nu bij ons als burger, bij ons als uitbater, als organisator, bij de econonomische sector, en minder bij de overheid. Het virus is evenwel nog niet verdwenen. Het circuleert nog steeds, het is nog altijd even gevaarlijk en even besmettelijk als voorheen. Een verkeerde wind en de brand kan weer opflakkeren. We moeten waakzaam blijven.'

 

Van Gucht roept op om de basisregels te respecteren, waaronder het aantal contacten beperkt en overzichtelijk te houden. 'Ik ben ervan overtuigd dat we op die manier een mooie zomer tegemoet gaan.'

Woordvoerder Yves Stevens vulde aan: 'De kracht van de epidemie is verzwakt, maar het virus is nog niet verdwenen. Activiteiten met nauw contact zijn nog een te groot risico en kunnen nog niet doorgaan. We rekenen op burgerzin om een heropvlakkering te vermijden. 'Kom uit uw kot en doe niet te zot.'

Profiel van patiënten

Van Gucht vertelde ook meer over het profiel van de covid-19-patiënten in het ziekenhuis. De mediane leeftijd van de mensen die opgenomen werden is 71 jaar. Patiënten op de intensieve zorg hebben een mediane leeftijd van 65 jaar, voor mensen die overlijden is dat 82 jaar. 'Tijdens de evolutie van de epidemie nam de leeftijd toe van de mensen die opgenomen werden', zei Van Gucht. 'Het aantal 80-plusser nam vanaf begin april sterk toe, dat komt overeen met de uitbraken in de woonzorgcentra.'

Mensen worden meestal zo'n vijf dagen na het begin van de symptomen opgenomen. De meeste mensen bleven volgens Van Gucht ongeveer 8 dagen in het ziekenhuis, met uitschieters tot 84 dagen. Dertien procent van de patiënten komen uiteindelijk terecht op intensieve zorg. Ook daar is de verblijfsduur gemiddeld acht dagen, met uitschieters tot 67 dagen. Van alle gehospitaliseerde patiënten is  22 procent overleden (42 procent op intensieve zorg). 'De grootste risicofactoren zijn hoge leeftijd, meer bij mannen dan bij vrouwen, en een aantal onderliggende ziektes, waaronder aandoeningen aan het hart, de longen, de nieren, diabetes, neurologische aandoeningen, of een verstoord immuunsysteem.'

Krijg dagelijks een melding met de laatste cijfers in onze app DS Nieuws. Die kunt u hier downloaden.

Updates coronacrisis : liveblog - cijfers - inzicht - vragen - tips