Obama hoopt dat protesten 'gamechanger' zijn
Foto: photonews
Barack Obama, de vorige president van de Verenigde Staten, heeft in een opmerkelijke bijdrage op de website Medium.com opgeroepen tot actie. Hij hoopt dat de protesten na de dood van George Floyd een kantelpunt zullen vormen in de Amerikaanse geschiedenis, maar hij waarschuwt dat dat niet vanzelf zal gebeuren.

De manifestanten moeten volgens Obama hun boosheid omzetten in vreed- en duurzame acties. Er zal op twee fronten tegelijk moeten gestreden worden: zowel op de straten als in de politiek.

‘Laten we geweld nooit goedpraten, rationaliseren, of eraan meedoen’, aldus Obama in zijn bijdrage. ‘Als we onze justitie, en bij uitbreiding onze Amerikaanse samenleving, op een hoger ethisch niveau willen tillen, zullen we het zélf mee moeten modelleren. (…) We moeten mobiliseren om mensen bewust te maken van de nood aan verandering, maar we moeten ook maken dat de juiste, hervormingsgezinde mensen verkozen geraken. Hoe specifieker we onze eisen op het vlak van politie en justitie maken, hoe moeilijker het wordt om ze te negeren of minimaliseren.’

Obama koestert naar eigen zeggen hoop. ‘Ik erken dat de voorbije maanden heel moeilijk zijn geweest’, besluit hij, ‘maar het recente activisme van veel jonge mensen stemt me hoopvol. Als we erin slagen om de terechte woede te kanaliseren in concrete actie, kan dit een kantelpunt worden. Let’s get to work.