Vlaamse regering rekent op spaargeld burgers voor relance
Foto: BELGA

De Vlaamse regering heeft haar eerste plannen voorgesteld om de economie te herlanceren. Daarbij wil het een beroep doen op het spaargeld van de Vlamingen, in ruil voor fiscale kortingen.

De Vlaamse regering van minister-president Jan Jambon (N-VA) stelde vanochtend nieuwe plannen voor die het langetermijnoverleven van Vlaamse bedrijven moet garanderen. ‘Nu is het hoog tijd dat we onze economie gaan heropbouwen, na de verwoestingen die het coronavirus heeft aangebracht en die het nog zal teweegbrengen’, zei Jambon.

Blikvanger is het zogenaamde welvaartsfonds. ‘Daarmee willen we slapend spaargeld van burgers activeren’, zei Jambon. Vlaanderen mikt op een fonds van een half miljard euro, waarvan zo’n 240 miljoen vanuit de overheid zelf, via de participatiemaatschappij PMV.

Maar de meerderheid zou dus van particuliere investeerders moeten komen. Daarbij hoort een fiscaal voordeel gedurende drie jaar van 2,5 procent, met een maximum van 1.000 euro. ‘Het is de bedoeling om de ondernemingen die ervan willen gebruikmaken, te laten voldoen aan voorwaarden, zoals ethisch handelen en verankering in Vlaanderen’, zei minister van Economie Hilde Crevits (CD&V).

Vriendenaandeel

Een tweede luik is een verdubbeling van het bedrag dat Vlaanderen voorziet voor achtergestelde leningen voor bedrijven, naar eveneens een half miljard euro. Er komt ook een bijzondere regeling voor wie wil investeren in kmo’s, het ‘vriendenaandeel’, met een fiscaal voordeel van 2,5 procent voor vijf jaar. Het gaat om maximaal 75.000 euro aan investeringen per persoon.

In totaal zet Vlaanderen zich zo schrap voor 5 tot 6 miljard euro, gaf minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) aan. Maar niet al die gelden zullen effectief gebruikt worden, en een deel is ook in de vorm van leningen die terugbetaald moeten worden. ‘Het gaat hier om een signaal van vertrouwen’, zei Diependaele. ‘Dit is eerste stap in het herstellen van de funderingen waarop we de relance zullen bouwen.’