Recordaantal kinderen zonder plaats in Nederlandstalig onderwijs Brussel
(Themabeeld) Foto: Photo News

Het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel heeft 6.888 aanmeldingen gekregen, een stijging met 7,3 procent tegenover vorig jaar en meteen een nieuw record. Vrijdag kregen de ouders van 2.936 kinderen een positief antwoord, maar voor 3.952 kinderen, ook een record, werd momenteel nog geen plaats gevonden.

De plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zijn fel begeerd. Het aantal aanmeldingen blijft jaarlijks stijgen. Ondanks een forse verhoging van de capaciteit - er kwamen dit jaar 755 plaatsen bij - nam het plaatstekort hierdoor opnieuw toe. Eerder dit jaar werd ook al een forse stijging van het aantal broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen en van kinderen van onderwijspersoneel genoteerd in de onthaalklas. Over alle leerjaren kunnen 371 kinderen niet naar dezelfde school als hun broer of zus, wegens plaatsgebrek.

Bij het plaatstekort zijn er twee bemerkingen. Enerzijds zitten er heel wat ‘schoolveranderaars’ in de pool van de aanmeldingen. Doorgaans is dat het geval voor ongeveer een op de drie onder hen. Het gaat dan om leerlingen die nu al op school zitten en in het aanmeldsysteem opgenomen worden omdat ze van school willen veranderen. Dat lukt in heel wat gevallen ook. Wanneer deze kinderen inschrijven in de nieuwe school, komt hun huidige plaats opnieuw vrij. Anderzijds betekent een negatief antwoord niet dat de betrokken kinderen helemaal niet meer aan de bak geraken.

‘We volgen elk jaar de groep kinderen die een negatief bericht krijgen verder op en zien dat de meesten uiteindelijk toch een plaats vinden’, zegt Joost Vaesen, voorzitter van het Lokaal Overleg Platform Brussel Basisonderwijs. Het LOP roept op om te blijven investeren in extra plaatsen.