Coronatests voor iedereen beschikbaar maar niet zaligmakend
Themabeeld uit Brussel. Ook wie antilichamen heeft aangemaakt, moet alle regels blijven volgen. Foto: Photo News

Iedereen zal zich kunnen laten testen op de aanwezigheid van antilichamen tegen het coronavirus. Belangrijk is dat de aanwezigheid van antilichamen evenwel geen zekerheid biedt op immuniteit.

De zogenaamde serologische tests, uitgevoerd op een bloedstaal, gaan na of iemand antilichamen heeft aangemaakt tegen het nieuwe coronavirus. Worden die antilichamen aangetroffen in het bloed, dan geeft dat aan dat de persoon in kwestie eerder besmet is geweest met het virus.

Nu er betrouwbare tests beschikbaar zijn, wil De Block ze breed uitrollen. Voor sommige doelgroepen zal de test helemaal terugbetaald worden (mensen met ziekteverschijnselen die zekerheid willen). Voor anderen, wie de test zelf aanvraagt, zal de factuur maximaal 9,6 euro bedragen. De test moet wel op de lijst van Sciensano staan en de analyse moet uitgevoerd worden door een erkend laboratorium. De koninklijke besluiten worden binnenkort gepubliceerd in het Staatsblad.

De Block waarschuwt voor een ’vals gevoel van veiligheid’. ‘De aanwezigheid van antilichamen betekent niet dat men automatisch immuun is geworden tegen COVID-19. Het is dus essentieel om alle voorzorgsmaatregelen te blijven respecteren, ongeacht of u antilichamen tegen het virus hebt’, legt de minister uit in een persbericht.

Dat laatste bevestigde viroloog Steven Van Gucht op Radio 1. ‘Het toont enkel aan dat u in het verleden de infectie hebt opgelopen.’ Toch vermoedt Van Gucht dat wie antilichamen heeft nog wel besmet kan worden maar de ziekte allicht minder erg gaat doormaken. ‘Wellicht zijn deze mensen beter beschermd tegen het virus, maar zeker zijn we daar niet van.’

De serologische tests kunnen volgens minister De Block in een beperkt aantal situaties een aanvulling vormen op de moleculaire testen (PCR), waarbij met een speciaal wattenstaafje testmateriaal wordt afgenomen in de neusholte of de keel. Die tests geven aan of een persoon op dat moment is besmet. Ze blijven de belangrijkste methode om het nieuwe coronavirus op te sporen en worden helemaal terugbetaald indien de persoon in kwestie symptomen vertoont.

De Block herhaalt nog eens dat er momenteel geen zelftests bestaan die betrouwbare resultaten opleveren. Ze zijn verboden in België.