Regering-Wilmès wil derde relanceplan: langer coronaverlof en ‘horecacheque’ op tafel
Foto: Photo News

De kern heeft vandaag een voorstel uitgewerkt voor het derde luik van het relanceplan. Het ouderschapsverlof voor corona wordt verlengd. Er wordt ook gedacht aan de horeca-, cultuur- en evenementensector, met bijvoorbeeld een ‘horecacheque’.

Het voorstel van de kern komt morgen op tafel van de zogenaamde ‘superkern’, met ook de tien partijen die volmachten hebben gegeven aan de regering-Wilmès.

De kern, samengesteld door premier Sophie Wilmès en de vicepremiers, heeft een voorstel uitgewerkt met vier luiken. Eerst en vooral zullen een aantal bestaande maatregelen verlengd worden. Het gaat dan om de tijdelijke werkloosheid, het overbruggingsrecht en het ‘corona-ouderschapsverlof’. Maar er liggen ook nieuwe voorstellen op tafel, zoals een ‘fiscale stimulans via een verlaging van de bedrijfsvoorheffing, die bedoeld is om mensen die nu tijdelijk werkloos zijn weer aan het werk te laten gaan’, klinkt het in een persbericht van de premier.

250 euro 'horecacheque'

In een derde luik staat de horeca-, de cultuur- en de evenementensector voorop. Die heeft zwaar te lijden onder de crisis, en vraagt al enige tijd om meer financiële hulp. Daar beslist de superkern morgen dus over. Als alles goed gaat, kan de horecasector vanaf 8 juni terug opstarten, mits de nodige veiligheidsmaatregelen. De Nationale Veiligheidsraad beslist volgende week of en onder welke voorwaarden die heropstart kan plaatsvinden.

Op tafel liggen voorstellen zoals een verlaging van de btw, een ‘horecacheque’ en een hogere aftrekbaarheid van beroepskosten. De btw-verlaging zou tijdelijk zijn en gelden voor maaltijden en niet-alcoholhoudende dranken. Het is de bedoeling dat deze maatregel tot eind dit jaar loopt.

Ook tot eind dit jaar zou er een verhoogde aftrek van restaurantkosten komen. Nu is die aftrek 69 procent. Dat zou dus 100 procent worden. Om de eventsector te steunen, stelt de regering voor om kosten van events tijdelijk voor 100 procent aftrekbaar te maken. Nu is dat maar voor 50 procent, zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

De regering stelt ook voor een horecacheque in te voeren, die werkgevers kunnen kopen voor hun werknemers. Zo'n cheque van maximaal 250 euro zou fiscaal aftrekbaar zijn en enkel in de Belgische horeca kunnen worden uitgegeven. Horeca-uitbaters die na de heropstart te maken zouden hebben met een serieuze terugval in hun omzet, zouden ook nog aanspraak kunnen maken op overbruggingsrecht.

Het laatste luik van dit derde relanceplan voorziet in een eenmalige premie van 250 euro voor leefloners, personen met een beperking en mensen die recht hebben op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO).