Meer geld voor België als transitiefonds groter wordt
Het voor België bestemde geld uit het Europese transitiefonds zou prioritair naar de provincie Henegouwen moeten gaan. Foto: belga
Als het Rechtvaardig Transitiefonds voor de Green Deal opgetrokken wordt van 7,5 miljard euro naar 40 miljard, zoals de Commissie voorstelt, zou België 380 miljoen ontvangen in plaats van de voorziene 68,4 miljoen.

Het fonds moet de sociale gevolgen van de Green Deal verzachten in regio’s die nog sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen of nog steeds hoge concentraties broeikasgassen de lucht ...