Raad van State verwerpt beroep: religieuze diensten blijven verboden
Foto: David Van Hecke

Het protest van enkele jonge katholieken tegen het verbod op gelovige bijeenkomsten vangt bot bij de Raad van State, onder meer omdat er op 3 juni mogelijk al versoepelingen komen.

Enkele jonge katholieken spanden vorige week een procedure bij kort geding aan bij de Raad van State. Ze protesteerden tegen het feit dat religieuze bijeenkomsten nog steeds verboden zijn, terwijl er voor sommige andere doeleinden al wel mensen mogen samenkomen.

In Duitsland en Frankrijk hadden rechters eerder die redenering gevolgd, en paste de overheid de regels aan. Maar de Belgische rechters zien geen reden tot schorsing. Volgens de Raad is er geen sprake van ‘uiterst dringende noodzakelijkheid’, vereist voor een dergelijk kort geding.

Te lang gewacht

Volgens de Raad hebben de verzoekers te lang gewacht met het aanvechten van de maatregel, gezien volgens de uitgetekende exitstrategie al langer duidelijk was dat er geen erediensten zouden mogelijk zijn voor de derde fase op 8 juni. Die passiviteit ondergraaft volgens de Raad de uiterst dringende noodzakelijkheid.

Bovendien is het volgens de federale overheid, verwerende partij in de zaak, onmogelijk om alles georganiseerd te krijgen tegen het Pinksterfeest, wat de groep gelovigen als doel voorop had gesteld.

Verdere gerechtelijke stappen

Daarnaast gaf de federale overheid ook aan dat bij de volgende Nationale Veiligheidsraad, op 3 juni, zal worden nagegaan in hoeverre en onder welke voorwaarden religieuze ceremonies opnieuw zullen mogen plaatsvinden. Volgens de Raad is er daarom geen uiterst dringende noodzakelijkheid aangetoond.

Op de zitting dinsdag was de auditeur, die de Raad adviseert, wel ingegaan op de gegrondheid zelf van de zaak. Wouter Suenens, gezicht van de groep katholieken, reageert teleurgesteld. ‘Het is jammer dat de Raad niet ingaat op de aangevoerde middelen’, klinkt het.

Het is niet de eerste keer dat de Raad van State de overheid inzake de coronamaatregelen een grote vrijheid gunt. De groep katholieken sluit verdere gerechtelijke stappen niet uit, als blijkt dat op 3 juni de regels voor erediensten niet versoepeld worden.