Studenten krijgen meer ademruimte in tweede zit: corona is overmacht
Foto: Photo News

N-VA, Open VLD en CD&V hebben een voorstel tot resolutie ingediend waarbij studenten uit het hoger onderwijs de huidige coronacrisis kunnen inroepen als overmacht tijdens tweede zit. Daardoor zouden sommigen bijvoorbeeld geen leerkrediet of studietoelagen verliezen.

Het was een commissie in het Vlaams Parlement die het voorstel tot resolutie deze middag goedkeurde. N-VA, CD&V en Open VLD hadden zich eerder al aan een tekst gezet waarin de coronacrisis voor studenten erkend wordt als overmacht.

Er waren de voorbije weken veel vragen naar soortgelijke maatregelen. Onder de noemer #GeefOnsEenStem vroegen meer dan 23.000 Vlaamse hogeschool- en universiteitsstudenten om mildheid en de mogelijkheid bindende voorwaarden te laten vallen met behoud van studiekrediet.Studenten verliezen bijvoorbeeld geen beursgeld of leerkrediet voor examens en evaluatiemomenten die niet zijn doorgegaan.

De regel zal echter enkel gelden voor tweede zittijd. ‘Om te vermijden dat de studenten die nu aan het blokken zijn massaal op de "stop-knop" drukken’, motiveert N-VA-onderwijsspecialist en indiener Koen Daniëls.

De resolutie werd mee goedgekeurd door oppositiepartijen SP.A, Groen en Vlaams Belang, al wilden die eerste twee nog een stap verder gaan door alle studievoortangsmaatregelen te schrappen en studenten leerkrediet teruggeven. Al klinkt het bij de oppositie wel dat ook deze optie een stap in de goede richting is.