Belg pessimistischer dan gemiddelde Europeaan
Foto: Getty Images/iStockphoto

Over zijn toekomst en die van het land is de Belg pessimistischer dan de gemiddelde Europeaan.

Zowat 64 procent van de Belgen kijkt de toekomst van het land pessimistisch tegemoet. Daarmee doen we iets slechter dan het Europese gemiddelde (58 procent). Ook over de eigen toekomst is de Belgische bevolking minder optimistisch dan de doorsnee Europeaan: slechts 50 procent van onze landgenoten ziet die rooskleurig tegemoet tegenover een Europees gemiddelde van 58 procent. 

Een en ander blijkt donderdag uit een Europese studie van de Bertelsmann Stiftung, waaraan voor ons land ook de Koning Boudewijnstichting meewerkte.

Over het algemeen heeft een meerderheid van de Europeanen een positief gevoel over de eigen toekomst, maar een negatief over de toekomst van hun land. Die ‘optimismeparadox’ is volgens de onderzoekers terug te vinden bij alle bevolkingsgroepen, leeftijden en landen.

Ze stelden wel vast dat 16- tot 35-jarigen veel optimistischer zijn over hun land dan bijvoorbeeld 46- tot 70-jarigen. En over het algemeen geldt voor alle leeftijdsgroepen dat hoger opgeleiden optimistisch zijn over hun eigen leven, maar pessimistisch over de toekomst van hun land. Wordt er gekeken naar het geslacht van de bevraagden, dan blijken vrouwen minder optimistisch over het eigen leven dan de mannen en ook veel pessimistischer over de toekomst van hun land.

In de studie werd voorts het verband onderzocht tussen het persoonlijke en maatschappelijke pessimisme van de Europeanen en hun partijpolitieke voorkeur. En die twee zaken blijken nauw aan elkaar gelinkt. De meest pessimistische aanhangers van politieke partijen zijn veruit degenen die dicht aanleunen bij partijen uit het extreemrechtse ideologische spectrum.

Dat is ook bij de Belgen niet anders. In ons land maakt namelijk 65 procent van de aanhangers van het Vlaams Belang zich zorgen over de eigen toekomst en 78 procent heeft geen goed oog in de toekomst van België. Een interessante uitzondering is de Partij van de Arbeid in Wallonië en Brussel: het is de enige linkse partij in het onderzoek die massaal pessimisten aantrekt.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in