Hoe vertel ik de fiscus over de uitbetaling van mijn groepsverzekering?
Foto: Jimmy Kets

Mijn werkgever heeft op mijn 65ste verjaardag het volledige bedrag van de groepsverzekering uitgekeerd. Hierbij werd de voorziene 10 procent bedrijfsvoorheffing afgehouden. Ik kreeg een pensioenfiche met daarop het saldo. Moet ik die bedragen nog onder rubrieken 215 en 225 invullen en zo ja, word ik nogmaals belast op de som?

Deze vraag sluit aan bij een eerder gestelde vraag over dezelfde materie.

U hebt het kapitaal van uw groepsverzekering ten vroegste ontvangen op de wettelijke pensioenleeftijd (in principe 65 jaar) en ...