Christelijke onderwijsvakbond ziet preteaching niet meer zitten
Schoolgaande jeugd in Waver. Foto: Photo News

Onderwijsvakbond ACOD waarschuwt dat niet alle scholen een maximumaanbod zullen kunnen garanderen. De christelijke vakbond zegt dat preteaching in het basisonderwijs nu moet wegvallen.

Het kleuter- en lager onderwijs kan vanaf 2 juni volledig openen. Dat werd beslist na een marathonoverleg tussen de onderwijskoepels, de vakbonden en onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). Lees hier.

Maar het feit dat de bonden bij het overleg werden betrokken, betekent niet dat zij alles even hard toejuichen.

‘De directies, die de voorbije weken keihard werk leverden, zitten vanavond misschien met de handen in het haar’, aldus Nancy Libert van onderwijsvakbond ACOD. ‘Ze moeten allicht opnieuw een risicoanalyse maken en hun leerkrachtenpuzzel helemaal opnieuw leggen.’

Libert waarschuwt: ‘De bubbel is wel groter geworden voor leerlingen in het lager (van max 14. Naar 20, red.), maar de anderhalvemeter regel blijft behouden. Dat wil dus zeggen dat twintig leerlingen enkel samen mogen zitten als de klas voldoende groot is. Twintig leerlingen en een leerkracht vragen dus om 88 m².’

Libert is ook teleurgesteld over de datum. ‘Ouders willen duidelijkheid. Elke vader of moeder zal verwachten zijn of haar kind op twee juni naar school te sturen. Dat is echter geen vaststaand feit. Het is vanaf twee juni, niet op twee juni. Scholen beslissen zelf wanneer ze er klaar voor zijn. De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar zullen misschien ook moeten inboeten op het aantal dagen dat zij naar school kunnen gaan. Vier volle dagen zal in de praktijk niet mogelijk zijn daar waar men kleuteronderwijzers heeft ingeschakeld voor ontdubbeling van klassen in het 1 ste en 2 de leerjaar.’

De Christelijke Onderwijscentrale (COC) zegt dan weer dat afstandsleren in het basisonderwijs geen optie meer is. In niet alle scholen zullen de jonge kinderen uit het basisonderwijs elke dag kunnen worden opgevangen. Sommige klassen moeten bijvoorbeeld worden gesplitst waardoor de ene helft in de voormiddag naar school kan en de andere helft pas in de namiddag. 

"Dat aanbod combineren met preteaching is niet meer haalbaar voor het personeel", stelt Koen Van Kerhoven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale (COC).

Voor het secundair onderwijs is het een genuanceerder verhaal. 'Omdat sommige jaren slechts minimum één volle dag worden verwacht op school is het niet uitgesloten dat de preteaching daar wel gehandhaafd wordt', aldus Van Kerkhoven.

Globaal gezien is de COC tevreden met het nieuwe advies. 'Er was voor ons de focus op het optimisme en alle leerlingen de kans geven om terug te keren naar school, maar er was ook de focus op waakzaamheid waarbij veiligheid blijft vooropstaan. In die zin gebeurt er nog veel gefaseerd', vertelt Van Kerkhoven.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in