Kleuter- en lager onderwijs kan volledig openen vanaf 2 juni
Foto: BELGA

Het kleuter- en lager onderwijs kan vanaf 2 juni volledig openen. Dat werd beslist na een marathonoverleg tussen de onderwijskoepels, de vakbonden en onderwijsminister Ben Weyts (N-VA).

Na uren vergaderen beslisten de onderwijskoepels, de vakbonden en minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om het aantal leerjaren dat naar school kan gaan uit te breiden. Vanaf 2 juni kan het kleuter- en lager onderwijs opnieuw naar school. Het gaat voor de duidelijkheid om een maximumscenario waar scholen van kunnen afwijken.

 'We geven aan alle leerlingen iets om naar uit te kijken. Zelfs een beperkte terugkeer naar school maakt een enorm verschil', zegt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA)

‘Kleuters kunnen binnenkort naar school,’ klinkt het. Het kleuteronderwijs kan opnieuw voltijds open. ‘De dagopvang voor kleuters vervalt hierdoor. De klasgroep in het kleuteronderwijs wordt de contactbubbel, ook al is die groter dan 20. Dezelfde bubbel wordt aangehouden tot het einde van het schooljaar. Social distancing moet niet toegepast worden bij de kleuters. Afspraken inzake handhygiëne blijven gehandhaafd. De leerkracht moet ook geen masker dragen bij het les geven. Voor contacten tussen volwassenen, blijft het wel verplicht om een mondmasker te dragen.’

Ook het aantal leerjaren in het lager onderwijs wordt uitgebreid. ‘Voor het lager onderwijs hebben we de ambitie om voor alle leerjaren minstens de helft van de onderwijstijd tot het einde van het schooljaar te voorzien met een maximum van 4 dagen per week’, klinkt het. ‘De scholen kunnen zelf beslissen onder welke modaliteiten hieraan invulling gegeven wordt. Dit kan bijvoorbeeld ook alternerend per week, halve dagen, volle dagen, …

De volledige heropstart in het lager onderwijs zal gepaard blijven gaan met social distancing in de klas. Uitgangspunt blijft dat de oppervlaktenormen van 4 m² per leerling en 8 m² per leerkracht worden gehandhaafd. Iedere leerling krijgt in het klaslokaal een vaste zitplaats.’

Het principe van contactbubbels blijft behouden maar kan op aangeven van de GEES verruimd worden met het oog op de praktische haalbaarheid tot max. 20 leerlingen, evenwel enkel als de oppervlakte het toelaat. Leerlingen krijgen les in een vast klaslokaal en in vaste groepen van max. 20 leerlingen. ‘Het spreekt voor zich dat scholen de heropstart enkel kunnen uitbreiden indien dat op een voldoende veilige manier kan’, klinkt het. Voor de leerjaren die heropstarten, vervalt het aanloopleren zoals we het nu kennen.

Ook perspectief voor tieners

De Nationale Veiligheidsraad liet het onderwijsveld al eerder de ruimte om naast de laatstejaars (het zesde en zevende jaar) in het secundair onderwijs, ook het tweede en vierde middelbaar op te starten. Vandaag werd beslist om dat ook effectief te doen vanaf 2 juni.

‘Vanaf 2 juni zullen de leerlingen van het 2de en 4de jaar secundair de lessen op school kunnen hervatten. Deze leerlingen komen gedurende maximum 2 volle dagen of 4 halve dagen per week naar school’, zegt het kabinet Weyts. ‘Daarnaast is iedereen het er mee eens dat alle leerlingen het schooljaar samen moeten kunnen afsluiten. Leerlingen van het 1ste, 3de en 5de jaar gewoon secundair onderwijs worden daarom – los van eventuele evaluaties – ten minste 1 dag en meer als het kan uitgenodigd in de loop van de rest van het schooljaar. Hetzelfde geldt voor leerlingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs.’

Voor alle duidelijkheid: deze voorstellen moeten nog worden goedgekeurd door de Veiligheidsraad, maar hebben wel de steun van de GEES. Ook is dit een voorstel dat niet alle scholen moeten volgen. Met name de socialistische vakbond ACOD laat weten dat de datum van 2 juni richtinggevend is.' Het is vanaf twee juni, niet op twee juni. Scholen beslissen zelf wanneer ze er klaar voor zijn', zegt de vakbond. 

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in