Artsen ontzet over artikel van generaal-overste van de Broeders van Liefde: ‘Gender is een gevaarlijke dwaling’
René Stockman Foto: blg

Schoolboeken worden aangepast om sporen van het archaïsche onderscheid tussen man en vrouw te doen verdwijnen. Toiletten worden genderneutraal gemaakt. Een kind kan bepalen of het als jongen of meisje of neutraal wordt opgevoed. In een artikel in een katholiek tijdschrift voor dokters noemt René Stockman, generaal-overste van de Broeders van Liefde in Rome, gender ‘een gevaarlijke dwaling’. Hij roept katholieke scholen op om tegen de ‘genderideologie’ in het verweer te gaan. Uroloog Piet Hoebeke (UZ Gent) en andere dokters reageren in een open brief. ‘Het is beangstigend hoe wereldvreemd deze broeder is.’

In het recentste nummer van Acta Medica Catholica, het tijdschrift van de Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas, verscheen een artikel met als titel ‘Gender, een gevaarlijke dwaling’. Het ...

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig