Verdikt tijdens quarantaine? U bent niet alleen
Telewerk en quarantaine doet ons minder bewegen. Foto: Photo News

We hebben misschien meer tijd om te bewegen, maar we doen dat niet altijd. Uit de tweede covid-19-gezondheidsenquête van het Belgisch gezondheidsinstituut Sciensano blijkt dat een kwart van de ruim 40.000 ondervraagden is verdikt tijdens de quarantaine.

Sciensano heeft een tweede keer de impact van de coronacrisis op de gezondheid van de Belgen, hun gebruik van gezondheidsdiensten en hun levensstijl in kaart gebracht. Na een eerste online vragenlijst (2 tot 9 april) volgde van 16 tot 23 april een tweede online bevraging. In totaal hebben meer dan 40.000 deelnemers de vragenlijsten ingevuld. Dit laat toe trends vast te stellen, zegt Sciensano.

Uit de resultaten blijken heel wat Belgen hun gewoonten in lichaamsbeweging tijdens de coronacrisis te hebben veranderd. 23 procent van de 18-plussers doet meer aan lichaamsbeweging, 29,7 procent dan weer net minder.

Het percentage personen van 18 jaar en ouder dat meer dan acht uur per dag zit of rust bedraagt 56,1 procent, een verdubbeling tegenover de gezondheidsenquête 2018 (23,4%). Een kwart (25,6%) van de respondenten geeft aan sinds het begin van de lockdown op 13 maart te zijn verdikt. De meer sedentaire levensstijl wordt toegeschreven aan de toename van telewerken door meer mensen en door de quarantaine op zich.

Vooral jongeren en mannen minder strikt

De Belgen hebben het gevoel dat ze voldoende zijn geïnformeerd over covid-19 en de maatregelen. Daarentegen is het percentage van de bevolking dat aangeeft zich niet strikt aan de door de overheid opgelegde sociale afstands- en beperkingsmaatregelen te houden licht gestegen.

Het percentage personen dat aangeeft niet strikt de maatregelen te volgens van minstens anderhalve meter afstand houden, steeg van 10 naar 12 procent en van 5 naar 7 procent voor het ‘thuisblijven’. Er is geen verandering in het percentage personen dat zegt de hygiënemaatregelen niet strikt na te leven: telkens 14 procent.

Relatief meer jongeren en mannen volgen de maatregelen niet strikt op. In de tweede bevraging geeft 9 procent van de mannen tegenover 5 procent van de vrouwen aan zich niet strikt aan de maatregel ‘thuisblijven’ te houden. Ook gaf 16 procent van de 18-24-jarigen en 12 procent van de 25-34-jarigen aan niet strikt de maatregel ‘thuisblijven’ te respecteren tegenover 5 procent en minder vanaf de leeftijd van 45 jaar.

De derde fase van de enquête wordt eind mei gelanceerd.