Heeft de fiscus de vrijstelling voor niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen geschrapt?
Foto: ISOPIX

Tijdens het invullen van mijn belastingaangifte via Tax-on-Web kan ik nergens de vrijstelling voor ‘niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen’ invullen. Vak 1244 ontbreekt. Is er geen vorm van vrijstelling meer mogelijk?

Jawel, hoor. De vrijstelling is er nog steeds. Ze bedraagt voor de huidige aangifte 2.942 euro.

Tot vorige aangifte moest u inderdaad nog zelf de vrijstelling vragen in de aangifte. Maar de vrijstelling ...