De Croo: ‘Geen steun voor Brussels Airlines zonder garanties over winstgevende groei’
Foto: BELGA

In de Kamer hebben alle politieke partijen harde garanties geëist in ruil voor staatssteun aan Brussels Airlines. Minister De Croo garandeerde die en zal morgen in zijn gesprek Lufthansa-ceo carsten Spohr een ‘duidelijk toekomstplan’ vragen.

Dat Brussels Airlines gered moet worden, daar lijken alle politieke strekkingen het over eens: ‘We moeten alles uit de kast halen om te vermijden dat Brussels Airlines failliet gaat’, zei Joris Vandenbroucke (SP.A). Hij wees erop dat er aan elke verloren job bij Brussels Airlines drie andere banen vasthangen, zoals De Standaard eerder al schreef. ‘Maar we mogen de Duitsers vooral geen blanco cheque sturen als er belastinggeld wordt besteed, daar moet rendement tegenover staan.’

‘Een home carrier in Brussel is echt nodig’, benadrukte Tim Vandenput (Open VLD). ‘De overheid moet niet noodzakelijk aandeelhouder worden, maar we willen wel een duidelijk businessplan, en de mogelijkheid tot verdere investeringen.’

Jean-Marie Dedecker vertelde het verhaal van Sabena: ‘Een miljardenstroom aan staatssteun en toch heeft het bedrijf nooit op eigen benen kunnen staan. Nu komt Brussels Airlines aan de bedelstaf, als volledig Duitse firma, aan onze belastingbetaler vragen om het te komen redden.’

‘Duurzame tewerkstelling is maar mogelijk mits een duurzame toekomst voor Brussels Airlines en een home carrier in Brussel’, stelde Jef Van den Bergh (CD&V). ‘Alle partijen wilden vooral horen welke garanties de overheid krijgt in ruil voor de financiële steun.’

N-VA-Kamerlid Theo Francken benadrukte dat Brussels Airlines alleen kan voortleven als het ‘in eerste klasse blijft spelen. Dat kan alleen als het deel blijft uitmaken van de Star Alliance-groep en als Brussel Airlines een sterke home carrier blijft. Wij willen geen staatssteun, geen Sabena bis, maar wel leningen.’

De PS waarschuwde de minister ten slotte ‘niet plat op de buik te gaan voor de Duitsers’, en eiste een participatie van 25 procent voor de overheid en een participatie met blokkeringsminderheid.

De Croo: ‘Belangrijk gesprek morgen’

‘Steun aan Brussels Airlines is alleen mogelijk als er een geloofwaardig businessplan komt met garanties over winstgevende groei die ecologisch verantwoord is’, antwoordde de bevoegd minister, De Croo. ‘Als hulp we hulp bieden aan Brussels Airlines, overstijgt dat het individueel belang van deze onderneming. Er is het belang als home carrier, en er zijn 60.000 jobs aan de maatschappij verbonden.’

‘Het is belangrijk dat Lufthansa zich verbindt in een toekomstplan’, zei De Croo nog. ‘Brussels Airlines is in essentie een Duitse onderneming en dat maakt de situatie complex. Die hangt ook af van situatie van de moedermaatschappij die onderhandelt met Duitse overheid. Ik heb daarom een nauw contact met mijn Duitse collega.’

De Croo keek ook al vooruit naar zijn gesprek met Lufthansa vrijdag: ‘Ik wil een duidelijk toekomstplan, maar ook duidelijkheid over het engagement van de Duitse moedermaatschappij. Morgen is een belangrijk gesprek met meneer Spohr, de ceo van Lufthansa, maar ik denk niet dat dit het laatste zal zijn.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig