Ook kleuters hebben recht op godsdienstles
Foto: Photo News

Kinderen in de derde kleuterklas moeten vanaf het schooljaar 2020-2021 godsdienstlessen of zedenleer krijgen in de scholen van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) en die van de provincies, steden en gemeenten. Dat zegt de Raad van State in een nieuw advies.

Recent besliste de federale regering om de leerplicht te verlagen van 6 naar 5 jaar, waardoor die straks ook geldt voor de derde kleuterklas. Volgens onze grondwet moeten die kinderen dan ook godsdienst- of zedenleer krijgen in scholen van openbare besturen.

De Vlaamse regering liet eerder blijken geen twee uur godsdienst in de week te willen voor kleuters, maar de Raad van State zegt nu duidelijk dat Vlaanderen verplicht is om dat wel op een of andere manier te doen. Minister Ben Weyts (N-VA) zei eerder in het parlement dat levensbeschouwing aan bod zou kunnen komen via het ‘vak’ wereldoriëntatie in de kleuterklas. Vraag is of dat zal volstaan. ‘We werken aan een regeling om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Raad van State’, zegt zijn kabinet.