Autocarsector vraagt met e-protest mars financiële steun en kader voor heropstart
Foto: Van Hool

Zo’n 340 bus- en autocarondernemingen die instaan voor het collectief passagiersvervoer houden woensdag een ‘e-protest mars op Brussel’. Ze vragen daarmee aan de federale en gewestelijke regeringen garanties voor hun voortbestaan en duidelijkheid over de heropstart van hun activiteiten. Indien ze met hun symbolische actie geen gehoor krijgen, dreigen ze ermee de echte snelweg op te gaan.

Aan de protestmars, die via een videocampagne verloopt, nemen 6.200 autocars deel, meldt de Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers en reisorganisatoren (FBAA).

De ondernemingen zeggen dat ze extreem hard getroffen zijn door de coronaviruscrisis en hekelen het ontbreken van enig perspectief. Volgens de beroepsfederatie staat momenteel 75 procent van de vloot van Belgische bus- en autocarbedrijven, goed voor 6.200 autocars, stil. Zo’n 10.000 medewerkers zitten werkloos thuis en orderboeken zijn geschrapt tot ver voorbij de zomervakantie. ‘Zelfs na het opheffen van de maatregelen, waar iedereen naar smacht, blijven belangrijke vragen onbeantwoord’, luidt het.

De sector vraagt van de overheid financiële steun en stelde naar eigen zeggen al meermaals voor om een steunfonds op te richten dat in een tussenkomst per stilstaand voertuig per dag zou voorzien. ‘Concreet spreken we over een fonds van 120 miljoen euro tot 1 september 2020’, aldus de FBAA. Daarnaast eisen de initiatiefnemers een duidelijk kader voor de heropstart van het collectief vervoer.