Tweedeverblijver dagvaardt overheid zolang hij niet naar Belgische kust kan
Themabeeld politie in Oostende. Foto: BELGA

Een tweedeverblijver heeft dinsdag een deurwaarder naar het kabinet van federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem gestuurd met een dagvaarding.

De persoon eist 50 euro per dag van de Belgische staat, omdat hij de lockdown niet mag uitzitten in zijn buitenverblijf aan de Belgische kust. Dat schrijft De Tijd en wordt door Stijn Verbist, de advocaat van de tweedeverblijver, bevestigd aan Belga.

Het geduld van de tweedeverblijvers is op, klinkt het bij advocaat Verbist. De persoon in kwestie, die anoniem wil blijven, stelt dat zijn eigendomsrecht geschonden wordt en vraagt daarom een vergoeding. De rechtszaak wordt ten gronde ingeleid bij de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg in Brussel. ‘Het standpunt dat er maatregelen moeten genomen worden, dat betwist niemand. Maar als er maatregelen moeten genomen worden, moet dat binnen het bestaand wettelijk kader’, zegt Verbist.

Het huidige ministerieel besluit dat een inreisverbod oplegt naar een buitenverblijf is dat niet volgens de advocaat. Er moet een uitdrukkelijke wettelijke basis zijn en die voorwaarde is niet vervuld. Zo wordt het eigendomsrecht van de persoon in kwestie beperkt.

‘In de laatste versie van het ministerieel besluit beveelt men aan dat er in de eigen stad of gemeente inkopen worden gedaan. Dat betekent dat het niet verboden is om dat in een andere stad of gemeente te doen en dan zie ik het probleem niet voor mensen die zouden beslissen om in hun buitenverblijf de lockdownperiode te willen doorbrengen. Voor sommige mensen is het buitenverblijf zelfs aangenamer. De visie is dat men de keuze moet hebben’, verklaart Verbist.

Updates coronacrisis : liveblog - cijfers - inzicht - vragen - tips