Wie coronaboete niet betaalt, komt voor de politierechter
De politierechter wordt bevoegd voor wie in het kader van de coronamaatregelen een boete krijgt. Foto: photo news

Onbetaalde coronaboetes zullen dan toch niet via de belastingen geïnd kunnen worden, zoals de minderheidsregering-Wilmès wou. Een opmerkelijke tandem van groenen en de N-VA heeft zich daartegen verzet. De politierechter wordt, tegen de wil van de rechterlijke macht, bevoegd.

Het College van Procureurs-Generaal had voorgesteld om net als de verkeersboetes ook onbetaalde coronaboetes via de belastingen te kunnen innen. Een voorstel dat de minderheidsregering-Wilmès volgde ...