Geologen ontdekken uitgedoofde vulkaan in Noordzee
Locatie van de uitgedoofde vulkaan. Foto: beeld Geologische Dienst Nederland , via NOS

Nederland heeft er een vulkaan bij. Hij ligt in de Noordzee, in een gebied 100 kilometer ten noordwesten van Texel, het grootste Waddeneiland.

De vulkaan werd bij toeval ontdekt door de Geologische Dienst Nederland (GDN). De 3 kilometer diep begraven uitgedoofde vulkaan heeft van zijn ontdekkers de naam Mulciber gekregen, naar de Romeinse god van het vuur en de vulkanen.

Mulciber is voor zover bekend de vierde vulkaan op Nederlands grondgebied. De andere drie zijn de eveneens dode Zuidwalvulkaan in de Waddenzee, die 50 jaar geleden werd aangeboord. Voorts zijn er de actieve vulkanen Mount Scenery op het Caribische eiland Saba en de Quill op het nabijgelegen eiland Sint Eustatius.

‘Een toevalstreffer, die bijdraagt aan onze kennis van de ondergrond van Nederland en ons deel van de Noordzee’, zegt Michel van der Meulen van onderzoeksinstituut TNO over de ontdekking van Mulciber.

De vulkaan gaf zijn bestaan prijs bij het analyseren van gegevens binnen een onderzoek naar de ondergrond van de Noordzee. De geologen constateerden opvallende afwijkingen in de structuur van de ondergrond en het aardmagnetisch veld ter plekke. Daarnaast is er vlakbij de locatie een dik pakket vulkanische as en basalt aangeboord.

 

Geen angst

De vulkaan is al 150 miljoen jaar geleden uitgedoofd. Schrik voor nieuwe vulkanische activiteit hebben de onderzoekers niet. Michiel van der Meulen zegt daarover aan de NOS: ‘De omstandigheden die toen tot de vorming van de vulkaan leidden, zijn er eenvoudigweg niet meer.’

Dat er in de Noordzee vulkanische activiteit is geweest, was al langer bekend. De vulkaan Mulciber was actief tijdens het opbreken van het supercontinent Pangea, waardoor uiteindelijk het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan werd gevormd tussen Europa en Amerika.

 

Aanvulling 12 mei. In een eerder versie van dit artikel werd vermeld dat er in ons land geen vulkanen zijn. Dat klopt niet. Onder meer in de ondergrond van Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen komen vulkanische gesteenten voor.