De Vlaamse regering geeft de gemeenten 30 euro per kind en per dag om de scholen bij te staan in de kinderopvang. Intussen moeten twee relancecomités nadenken over Vlaanderen na corona.

De Vlaamse regering nam nieuwe maatregelen in de aanpak van de coronacrisis. Zo krijgen de scholen extra steun voor de kinderopvang.

Maar eerst vroeg minister-president Jambon op de persconferentie van de Vlaamse regering nadrukkelijk om pas zondag een eerste keer bij mekaar op bezoek te gaan en niet al op zaterdag. 'Vier mensen mogen op bezoek komen en dat zijn altijd dezelfde. Ik vraag echt om daar heel nauwgezet mee om te gaan. En alleen als we dat doen, kunnen we later verder versoepelen. Maar als we de maatregelen te vrij interpreteren, gaan we de versoepelingen moeten terugdraaien.'

Kinderopvang

Over de kinderopvang was heel wat bezorgdheid ontstaan. Omdat steeds meer mensen opnieuw aan het werk gaan, maar tegelijkertijd maar een beperkt aantal schooljaren opnieuw les krijgen, dreigde een te grote toeloop op de opvang. Scholen moeten onderwijs geven, moeten thuisonderwijs aanbieden en ook de  kinderopvang verzorgen: dat dreigde vele scholen boven het hoofd te groeien. 

De Vlaamse regering besliste daarom in overleg met de gemeenten om een financiering van 30 euro per kind en per dag uit te werken, zodat de lokale overheden en privé-opvang een deel van de last kunnen overnemen.

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beklemtoonde op de persconferentie dat de scholen voor zware weken staan, maar dat hij merkt op het terrein hoe iedereen zijn uiterste best doet om alles min of meer vlot te laten verlopen. Hij vraagt de experten overigens nadrukkelijk om de veiligheidsvoorwaarden die gelden voor de opvang en de voorschriften die gelden voor onderwijs 'naar mekaar te laten toegroeien'. (Want de voorwaarden in het onderwijs zijn veel strenger.)

Economische maatregelen

1) Als vriend of familielid kunt u investeren in een kmo via de win-winlening. Vrienden en familie zullen voortaan tot 75.000 euro kunnen lenen aan kmo’s en kunnen de looptijd van die lening zelf bepalen tussen 5 en 10 jaar. Kmo’s van hun kant kunnen tot 300.000 euro aan win-winleningen hebben. Bij een eventueel faillissement betaalt de overheid 40 procent van het openstaand kapitaal terug. 

Deze win-winlening bestaat al langer maar de mogelijkheden werden nu verbreed: de looptijd is wat verlengd, het maximumbedrag dat u kan ontlenen is verhoogden de bedrijven zelf kunnen meer ontlenen. .

2) Er zijn maatregelen genomen om handels- en horecazaken te steunen die een pand huren voor hun zaak. Door de coronacrisis hebben veel handelaars hun pand verplicht moeten sluiten, terwijl de betaling van de huur verder loopt. De Vlaamse overheid engageert zich om maximum 2 maanden huur als lening te geven aan de huurder op voorwaarde dat ook de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Zo kunnen huurders tot 25.000 euro lenen aan een rente van 2 procent en moet pas na 6 maanden gestart worden met de terugbetaling.

3) De periode waarin dienstenchequebedrijven een hogere subsidie krijgen om mondmaskers en ander beschermingsmateriaal te kopen, wordt verlengd. Ze krijgen 5,4 euro extra per dienstencheque voor prestaties die geleverd worden van 11 mei tot 31 mei 2020, en 3,78 euro extra per dienstencheque voor prestaties die geleverd worden van 1 juni tot 30 juni 2020.

Nadenken over de relance

De Vlaamse regering laat intussen een groep managers en professoren nadenken over de economische relance.

Het gaat om Koenraad Debackere (Professor innovatiemanagement, KU Leuven), Wouter De Geest (topmanager en voorzitter Voka), Geert Noels (vermogensbeheerder en opiniemaker), Stijn Baert (arbeidsmarkteconoom, UGent), Marion Debruyne (decaan Vlerick Business School) en Ans De Vos (Antwerp Management School)..

‘Liefst gaan we niet gewoon onze verliezen wegwerken en dan gewoon voortdoen, we moeten van deze kans gebruikmaken om ook te vernieuwen’, klinkt het op het kabinet van minister-president Jan Jambon (N-VA).

De Vlaamse regering richt overigens niet alleen dit economisch relancecomité op, maar ook een maatschappelijk, dat moet nadenken over de psychosociale uitdagingen van de coronacrisis, de gevolgen voor het sociaal weefsel. De samenstelling van die groep is nog niet bekend. 

Moederdag

Op het einde van de persconferentie wenste minister-president Jan Jambon alvast in naam van de Vlaamse regering alle moeders een fijne moederdag toe. En hij herhaalde nog eens zijn vraag om de nieuwe maatregelen niet te ruim te interpreteren. 'We zijn de exitstrategie ingestapt maar, alsjeblief, hou je aan de voorschriften. Alleen dan kunnen we deze strategie verderzetten.'