Minder  fiscale afhouding op uitkering tijdelijk werklozen
Tijdelijk werklozen houden straks meer over in hun ‘loonzakje’ Foto: Photo News

De bedrijfsvoorheffing wordt tijdelijk verlaagd zodat mensen die in tijdelijke werkloosheid zitten, meer overhouden.

De tijdelijke verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor mensen in tijdelijke werkloosheid werd vandaag in de kamercommissie is goedgekeurd.

Meer dan 1 miljoen werknemers in tijdelijke werkloosheid houden netto voortaan meer over doordat  de bedrijfsvoorheffing tijdelijk verlaagd wordt naar  15 procent. De verlaging gaat in op 1 mei. en duurt tot 31 december. De verlaging creeert  financiële ademruimte die voor de laagste inkomens neerkomt op 187 euro per maand. Dat is vooral goed voor de laagste lonen omdat van hun lonen gemiddeld te veel afgehouden wordt en ze dan tot 2 jaar moeten wachten vooraleer ze van de fiscus hun geld terugkrijgen.

Het voorstel dat is weerhouden kwam van de SP.A Joris Vandenbroucke, kamerlid voor de SP.A vindt het een belangrijke maatregel die tijdelijk werklozen moet helpen hun facturen te blijven betalen. Eerder had ook ecolo-groen voorgesteld de bedrijfsvoorheffing beter af te stemmen op de realiteit.