CD&V, Open VLD en Groen zijn het eens over groene salariswagens
Foto: REUTERS

Een concreet wetsvoorstel is er nog niet, laat staan een meerderheid in de Kamer om het goed te keuren, maar CD&V, Open VLD en Groen hebben wel een basistekst geschreven over de toekomst van de salariswagen.

Volgens De Tijd is het de bedoeling het fiscale gunstregime voor de salariswagens alleen toe te kennen aan wagens die 100 procent emissievrij zijn. Die regeling zou vanaf 2025 ingaan voor elke auto die vanaf dat jaar wordt ingeschreven. Voor auto’s die tussen 2023 en 2025 in gebruik worden genomen, blijft het huidige regime tot 2029 van kracht.

De kunst zal nu zijn om een meerderheid te zoeken voor dit gevoelige onderwerp. Kamerlid Wouter Raskin (N-VA) vindt alvast dat de tekst die voorligt, geen oplossing biedt. ‘Wat nu voorligt, is te arbitrair, slecht getimed en onuitvoerbaar indien kerncentrales zouden sluiten’, zegt hij.

Het is volgens Open VLD-fractieleider Egbert Lachaert ook te vroeg om van een ‘versnelling’ te spreken in het dossier, al is de ambitie kennelijk niet weg om over enkele weken al een wetsvoorstel met een meerderheid in te dienen.