NSZ smeekt om duidelijke lijst van wat maandag kan heropstarten en wat niet

Zelfstandigen en handelaars proberen zich massaal voor te bereiden op de heropstart van 11 mei. Voor een reeks activiteiten is er nog onduidelijkheid of de heropstart wel kan. ‘Creëer aub ten laatste donderdag duidelijkheid’, vraagt Christine Mattheeuws van het NSZ.

Bij het NSZ houden ze hun hart vast voor de derde versoepelingsgolf van de overheid. Eerst waren er de problemen met de vraag wat onder doe-het-zelf valt en wat niet, dan was er de vraag op 4 mei welke zakelijke bedrijven mochten heropstarten. Een lijst met concrete verduidelijkingen, een zogenaamde FAQ, kwam er uiteindelijk pas zaterdagnamiddag of op de valreep voor de heropstart.

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) smeekt de overheid aan de vooravond van de Nationale Veiligheidsraad om ondernemers en handelaars zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Tenslotte is al op 24 april beslist dat 11 mei de grote heropstart wordt van wat als ‘business to consumer’ werd omschreven, kortweg winkels. Christine Mattheeuws van het NSZ hoopt dat er ondertussen al een lijst is voorbereid die morgen definitief afgeklopt wordt. Voor de heropstart van 4 mei was het uiteindelijk meer dan een week wachten op zo’n lijst, tot het bijna te laat was.

‘Naast de basisvraag die ondernemers zich stellen of ze op 11 mei mogen openen, staan er ook andere zaken op het spel, zoals de oneerlijke concurrentie voor bepaalde sectoren en de gezondheidsvoorwaarden voor heropening’, zegt Mattheeuws. Ze rekent op een duidelijke en snelle communicatie van de overheid. ‘Er is nood aan een beroepenlijst en voorschriften en dat moet er ten laatste donderdag zijn om de handelaars toe te laten goed voorbereid te kunnen heropstarten. In deze fase moet iedereen zijn huiswerk grondig én tijdig maken. We moeten vooral vermijden dat er tegenstrijdigheden ontstaan’.

Wat is precies een ‘winkel’?

Mattheeuws vindt het onbegrijpelijk dat er nog altijd geen eenduidige beroepenlijst bestaat die bepaalt welke zaken onder de categorie ‘winkel’ vallen en welke niet. ‘We worden nog steeds overstelpt met vragen van onder meer garagisten met een toonzaal die ook gewone herstellingen willen doen, fotografen die naast een eigen winkel ook reportages doen... Mogen zij die werken hervatten? Wat zijn de afspraken voor immo- en andere kantoren die particuliere klanten over de vloer krijgen? En wat met de marktkramen en foodtrucks die social distancing kunnen garanderen? Het is toch niet de bedoeling dat er opnieuw een oneerlijke concurrentie komt tussen de fysieke winkels en de marktkramers die dezelfde producten verkopen?’, zet Mattheeuws.

Vele beroepen onzeker

Het NSZ waarschuwt ook voor verschillende beroepen die tussen de mazen van het net dreigen te glippen. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk tot welke categorie dierentrimsalons behoren, privésauna’s of verhuurfirma’s van springkastelen. Gaat het om contactberoepen of diensten? Behoort de laatste tot de eventsector? ‘Het is een lastige puzzel om te leggen, dat begrijpen we. Maar net daarom is het voor de mensen in het veld van het grootste belang om duidelijk en op tijd afspraken te kunnen maken’, zegt Mattheeuws.

NSZ vraag om te werken met eenduidige beroepenlijsten op basis van de Nacecodes. ‘Op die manier is het voor iedereen duidelijk wie in welke fase valt en wie vanaf wanneer wel of niet open mag. Dat zou de overheid ook in staat moeten stellen om snel te communiceren. De vorige beslissingen werden genomen en gecommuniceerd vooraleer alles duidelijk in kaart gebracht was. Dat veroorzaakte enorm veel verwarring en onduidelijkheid’, zegt Mattheeuws. ‘Dit moeten we in deze fase nu toch echt wel kunnen vermijden.’

Ze vraagt dat tegen donderdagmiddag niet alleen de mededeling van de Nationale Veiligheidsraad, maar ook het ministerieel besluit en eventueel de interpretatie door het Crisiscentrum indien het besluit niet voldoende duidelijk zou zijn. ‘We willen niet zoals vorige keer net voor de heropstart nog in het ongewisse zijn over verschillende activiteiten of beroepen’, zegt Mattheeuws.

Het NSZ herhaalt ten slotte haar vraag dat, net zoals bij restaurants, tijdens het weekend van Moederdag de bloemenwinkels een afhaalpunt mogen hebben.