Weyts wil leerkrachten al na één jaar vast benoemen
Foto: Hollandse Hoogte / Thomas Schlijper

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil dat leerkrachten in de toekomst na één schooljaar al vastbenoemd worden. In ruil eist Weyts dat de leerkrachten strenger geëvalueerd worden. Zowel coalitiepartner Open VLD als de onderwijsvakbonden reageren verrast en koel op het voorstel.

Om nu vastbenoemd te raken, moeten leerkrachten minstens twee schooljaren anciënniteit opbouwen. Dat wil Weyts loslaten, schrijft De Morgen vandaag. In ruil wil de minister wel een strengere evaluatie. Leerkrachten kunnen nu al geschorst of zelfs ontslagen worden na slechte evaluaties, maar in de praktijk gebeurt dat zelden, omdat de ontslagprocedure te complex en tijdrovend is. Daarom wil Weyts die versoepelen.

Tornen aan de evaluatieprocedure ligt gevoelig. Ook Weyts’ voorganger Hilde Crevits (CD&V) wilde sneller en meer vast benoemen, maar telkens protesteerden de vakbonden. Daarom werd de snellere vaste benoeming nu uit de begrotingsaanpassing gehaald: oorspronkelijk stond het idee erin opgenomen, maar na veel overleg verdween het weer. Via de toelichting bij de begroting houdt Weyts het idee wel warm. Hij wil de komende maanden een akkoord bereiken met de sociale partners.

De Morgen wijst erop dat een snellere benoeming de pensioenfactuur sneller doorschuift naar het federale niveau, dat de pensioenen van ambtenaren ten laste heeft. De maatregel zou de Vlaamse begroting jaarlijks 26 miljoen euro opleveren.

Koele reacties

Open VLD-fractieleider en kandidaat-partijvoorzitter Egbert Lachaert zei in De ochtend (Radio 1) ‘nogal verrast’ te zijn door het idee van Weyts. Bovendien ‘gaat het toch wat in tegen de lijn die het Vlaamse regeerakkoord bepaalt’.

Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale COC, vindt het idee van Weyts nobel. Hij wijst er in een korte reactie in De Ochtend op dat Weyts’ voorgangster Crevits de vaste benoeming al sneller mogelijk maakte mits extra begeleiding. Als een leerkracht al na één jaar vastbenoemd kan worden, stijgt volgens hem de druk op de begeleiding. ‘Zullen daarvoor voldoende tijd en middelen zijn?’ vraagt hij zich af. Het risico bestaat dat de leerkracht bij twijfel bedankt zal worden. En dat strookt volgens hem niet meteen met de doelstelling om het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken.

Ook zijn collega van ACOD Onderwijs, Nancy Libert, reageerde in De ochtend in dezelfde lijn. Het plan om de vaste benoeming na één jaar mogelijk te maken, vindt ze positief. Maar ook zij heeft problemen met de evaluatie. Er is immers sprake van twee evaluaties kort (zes maand) na elkaar, waardoor men ook vlugger twee negatieve evaluaties zou kunnen krijgen en worden ontslagen. Libert pleit voor een redelijke termijn voor de evaluatie en stelt zich ook vragen over het effect van de maatregel op de aantrekkelijkheid van het beroep.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig