Brussel zet 235 contact tracers aan het werk via ziekenfondsen
Medewerkers van een callcenter gaan je contacten na. Foto: Photo News

Het Brussels Gewest heeft een akkoord met de ziekenfondsen om risicopersonen op te sporen die mogelijk besmet zijn met covid-19. Vanaf morgen begint een callcenter met 170 ‘tracers’ en een terreinploeg van 65 man te proefdraaien, vanaf maandag 11 mei is het voor echt. Brussel trekt voorlopig 7,3 miljoen euro uit voor het project.

Brussels minister van Gezondheidszorg en Sociale Zaken Alain Maron (Ecolo) heeft de nodige ‘contact tracers’ bijeengezocht, meldt hij in een persbericht. Een aantal mensen van de Brusselse administraties, aangevuld met personeel van de ziekenfondsen, zullen vanaf maandag een callcenter en een buitendienst bemannen. Het callcenter bestaat uit 170 medewerkers, daarnaast gaan er 65 mensen ter plaatse bij opgespoorde burgers die telefonisch niet bereikbaar zijn.

‘De ziekenfondsen hebben meerdere troeven voor deze samenwerking’, stelt Maron. ’Ze hebben niet alleen veel knowhow op het vlak van gezondheidszorg en thuisbezoeken, ze hebben ook genoeg personeel.’ Om de bezetting te kunnen garanderen, gaan de ziekenfondsen op hun beurt samenwerken met het callcenter N-Âllo, aldus nog de minister. Hij noemt de snelle realisatie van het systeem ‘een grote uitdaging’.

De opsporing van risicopatiënten via corona tracing komt in de plaats van de zogenaamde corona-app, waar de federale overheid een tijdlang op leek in te zetten. Toen die piste om meerdere redenen begraven werd, kwamen de regio’s in beeld om met man- en belkracht alle contacten van besmette personen na te gaan. Een en ander is een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle exit uit de lockdown, daar zijn experts het over eens.

Gerichte instructies

Concreet? Alle nieuwe patiënten worden opgebeld met de bedoeling om hun contacten na te gaan. Iedereen met wie ze in contact zijn geweest tot 48 uur vóór de eerste symptomen optraden, wordt vervolgens ook opgebeld. Naargelang de antwoorden op een standaard-vragenlijst, krijgen de gecontacteerden gerichte instructies, bijvoorbeeld om zich te laten testen of zich twee weken dagen lang af te zonderen. Maron: ‘Zo kunnen we evolueren van een algemene lockdown voor iedereen, naar een quarantaine voor mensen die blootgesteld geweest zijn aan besmettingsgevaar.’

De gegevens worden bijgehouden in een databank, Sciensano is aangeduid als beheerder en E-Health waakt over de privacy. Het callcenter voert mogelijk ook opvolgingsgesprekken om na te gaan of de besmetting onder controle is en de eventuele aanbevelingen worden gevolgd. Brussel trekt in een eerste fase zo’n 7,3 miljoen euro uit voor het systeem, besluit Maron.

Ook de Vlaamse regering denkt aan een samenwerking met de ziekenfondsen om aan voldoende contact tracers te raken tegen 11 mei, deelde minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) mee in De zevende dag. De zoektocht nam een valse start, maar Vlaanderen rekent erop dat er volgende week maandag 1.200 contact tracers aan de slag zullen zijn.