Helaas zijn er de afgelopen 24 uur 111 mensen gestorven aan covid-19. Het goede nieuws is dat het een duidelijke daling is. 'Het is een maand geleden dat het aantal overlijdens zo laag lag', zei viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.

Er werden in de afgelopen 24 uur 178 nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen, 293 mochten het ziekenhuis dan weer verlaten. In totaal liggen 3.609 mensen in het ziekenhuis door covid-19. Daarvan liggen 769 mensen op intensieve zorg, 517 moeten worden beademd. Goed nieuws is dat er opnieuw een daling is van het aantal mensen op intensieve zorg met 28, en een daling van het aantal beademde patiënten van 17, maar gemiddeld genomen sterft 50 procent van de personen die op intensieve zorg belanden. Een meer gedetailleerde analyse per ziekenhuis bestaat nog niet, maar staat op de planning voor de toekomst.

Van de 111 doden vielen er 60 in Vlaanderen, 42 in Wallonië en 9 in Brussel. Er werden 51 sterfgevallen in het ziekenhuis geteld, 60 in de woonzorgcentra. Het totaal aantal sterfgevallen in ons land is 7.594. 

Er werden 660 nieuwe bevestigde besmettingen genoteerd, 529 via de klassieke kanalen, 131 via de lopende studie in de woonzorgcentra. Per regio is dat 408 voor Vlaanderen, 176 voor Wallonië en 72 in Brussel. Van 4 mensen waren er geen gegevens over de woonplaats. In totaal zijn er 48.519 bevestigde covid-19-besmettingen in België.

Aantal bedden

Voor woensdag werd een vrij hoog aantal ingenomen bedden in ziekenhuizen gerapporteerd, 4.050. 'Dat leek om een plotse stijging in het totaal aantal ingenomen bedden te gaan, maar we hebben dit gecorrigeerd in het rapport van gisteren', verduidelijkte Van Gucht. De teststrategie in ziekenhuizen is recent veranderd, waardoor er een stijging op te merken was. 'Momenteel is het zo dat elke patiënt die binnenkomt, kan worden getest voor covid-19, ook als dat iemand is die binnenkomt voor een gebroken been', zei Van Gucht. 'Sommige van die patiënten testen positief, en die komen dan terecht in de covid-19-vleugel van het ziekenhuis en werden dan bij de patiënten bijgeteld.'

Deze telmethode is relevant voor ziekenhuizen, want het zegt iets over de bezetting van hun covid-19-vleugel, maar voor de trend veroorzaakt dat volgens Van Gucht verwarring. Daarom werd het cijfer gecorrigeerd. Er wordt enkel rekening houden met patiënten die in het ziekenhuis liggen en positief hebben getest voor covid-19. Daarom werd het cijfer van woensdag naar 3.733 gecorrigeerd. Er werden 317 patiënten uit de telling gehaald omdat dit patiënten zijn die met een andere aandoening naar het hospitaal werden gerefereerd.

Exitstrategie

Een belangrijke parameter voor de exitstrategie is de bezetting op intensieve zorg, die moet voldoende laag blijven zodat de situatie voor de ziekenhuizen beheersbaar blijft. 'Het probleem is dat intensieve zorg een vrij late indicator is', zei Van Gucht. 'Mensen komen pas na een tweetal weken binnen in het ziekenhuis. We hebben ook nood aan indicatoren die vroegere alarmsignalen kunnen geven.' Daarom zal het Nationaal Crisiscentrum twee extra indicatoren volgen, de consultatie bij huisartsen voor griepachtige klachten, en de graad van afwezigheid op het werk.

 

Kinderen niet de motor

De rol van de kinderen in deze pandemie is heel anders dan wat geweten is over andere respiratoire virussen, zoals griep. 'Bij griep weten we dat kinderen de motor zijn van de epidemie, bij sars-cov-2 lijkt het anders', zei Van Gucht. 'Er zijn indicaties dat kinderen maar een beperkte rol spelen.' De verspreiding gebeurt vooral tussen volwassenen. 'Af en toe gaat het virus ook van de ouders naar kinderen, maar we zien weinig infecties van kinderen naar volwassenen en tussen kinderen. Het is wel mogelijk, maar het lijkt niet vaak voor te komen.'

Van Gucht haalt de ongerustheid over de zeldzame aandoening bij kinderen aan, die doet denken aan de ziekte van Kawasaki. Dan is er sprake van een soort algemeen ontstekingsbeeld bij kinderen, en een ontsteking van bloedvaten. 'Het zou mogelijk getriggerd kunnen worden door het nieuwe coronavirus', zegt hij. 'Het gaat om een zeer zeldzame aandoening waarvan we niet zeker weten of die werkelijk gerelateerd is aan het coronavirus. Ze kan ook getriggerd worden door andere virussen zoals het griepvirus.'

Het blijft belangrijk om contact op te nemen met de huisarts of de pediater wanneer een kind koorts ontwikkelt, zich suf voelt of slap is. Kinderartsen bevestigen dat het volgens hen veilig is om terug naar school te gaan. 'Ze wijzen er ook op dat de voordelen van het herstarten heel hard opwegen tegen de nadelen van het niet heropstarten', zei Van Gucht. De risico's van het nieuwe coronavirus zijn volgens de viroloog vrij beperkt bij kinderen.

'Pandemie kent geen weekend'

'Deze periode van het jaar is een periode met veel sociale en familiale tradities. Door de huidige coronamaatregelen zullen de komende dagen anders verlopen dan de mensen gewoon zijn', zei Yves Stevens, woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum. Hij herhaalt dat bijeenkomsten nog niet mogelijk zijn, zowel op het openbare terrein als privé. 'Zoek dit weekend dan ook leuke alternatieven om het weekend door te brengen. De pandemie kent jammer genoeg geen weekend.'

Hij herhaalt dat duizenden mensen aan de slag zijn om het virus te bestrijden. 'We denken hierbij in de eerste plaats aan de mensen in de zorg, maar ook aan de verschillende hulpdiensten van de gouverneurs, de gemeenten, het telefonisch informatienummer. Onze oprechte dank voor de inzet en het engagement van al deze mensen.'

Het Nationaal Crisiscentrum bouwt de dagelijkse updates af, en houdt enkel op maandag, woensdag en vrijdag, om 11 uur, een persconferentie. Het volgende persmoment is op maandag 4 mei, maar er wordt wel een dagelijkse update gepubliceerd op de website, en via sociale media. 
 

Updates coronacrisis : liveblog - cijfers - inzicht - vragen - tips