'Hopelijk kan iedereen nog even naar school gaan'
Foto: photo news
'We hopen dat we iedereen dit schooljaar nog even naar school krijgen. Al was het maar om mooi afscheid te nemen.' Dat zegt Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs.

Half mei starten drie leerjaren in de lagere school (1, 2 en 6) als de scholen dat op een veilige manier kunnen laten gebeuren. Ook in het middelbaar start dan één jaar: het laatste jaar. Daar kunnen twee leerjaren bijkomen in het middelbaar vanaf 29 mei.

Maar wat met alle andere kinderen en kleuters? Gaan die nog naar school mogen dit jaar?

Een antwoord is er niet. Alles hangt af van de evolutie van de coronacijfers. In Terzake en aan De Standaard kon de topman van het katholiek onderwijs, Lieven Boeve, vanavond dan ook niet veel meer zeggen dan dat hij hoopt dat iedereen dit schooljaar nog even naar de klas kan gaan. 'We hopen iedereen voor het einde van het schooljaar nog eens in de klas te krijgen. Al was het maar voor een mooi afscheid.'

'In de paasvakantie hadden we nog gehoopt dat de opening van de scholen sneller zou kunnen gaan en dat we het schooljaar gemakkelijker zouden kunnen afsluiten. Nu weten we dat het niet gemakkelijk zal gaan en kunnen we alleen proberen het zo goed mogelijk te doen voor zo veel mogelijk leerlingen. Maar de steile ambitie om veel nieuwe leerstof te kunnen meegeven na Pasen hebben we moeten verlaten', zei Boeve nog. Hij kan alleen maar hopen dat de situatie in september verbeterd is en alle scholen weer kunnen openen.

En de kleuters mogen ook nog niet naar school. Lieven Boeve gaf mee dat hij daar heel veel vragen over krijgt. Hij verantwoordde het thuislaten van kleuters door erop te wijzen dat als zij naar school gaan, er heel veel in beweging komt. Ouders aan de schoolpoort, grootouders misschien ook... 

Verduidelijkingen

Na overleg tussen de bonden, de koepels en de minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zijn er vandaag verduidelijkingen gekomen op de coronamaatregelen in het onderwijs. 

Een van de problemen voor het onderwijs was de opsplitsing van de klassen. In de nieuwe klassen zouden maximum 10 leerlingen mogen zitten, maar wat doe je dan met een 'oude' klas van 23 leerlingen? Drie klasjes maken? Daarom is beslist dat de nieuwe opgesplitste klassen tot 14 leerlingen mogen gaan, mits behoud van de oppervlaktenormen (4 m² per leerling, 8 m² per leerkracht).

Scholen mogen zelf invullen hoe ze dat praktisch uitwerken. Eén van de opties is de ene helft van de klas 's voormiddags, de andere helft 's namiddags. Of om de beurt een hele dag, bijvoorbeeld. Lieven Boeve zei daarover op het VRT-journaal: ‘We moeten ook zien dat we de meest kwetsbare leerlingen niet uit het oog verliezen en dat we hen aan boord houden. Daarom is het mogelijk om leerlingen met een leerstoornis of socio-emotionele problemen individueel of in kleine groep naar school te laten komen, ook als zij niet in de voorgenoemde leerjaren zitten. Die vraag zal vooral vanuit het onderwijs zelf komen, maar op dat vlak is overleg tussen directie en ouders mogelijk.'

‘Scholen mogen hun creativiteit botvieren', zei Boeve nog. 'Een buitenklas is daar een goed voorbeeld van.' Er is geen zekerheid dat iedereen nog naar school kan gaan dit jaar. Daarvoor kijkt het onderwijs naar de experts. ‘Maar het is zeker onze ambitie.’ Het probleem qua capaciteit ligt volgens Boeve vooral bij de opvang die voorzien moet worden. Een verloren schooljaar wil hij het niet noemen. ‘Maar we beseffen dat we dit schooljaar niet zo mooi kunnen beëindigen als we voor de paasvakantie nog hoopten.’

Mondmaskers

Er kwamen op het overleg tussen vakbonden, koepels en de minister ook tegemoetkomingen over het verplicht dragen van mondmaskers in het middelbaar onderwijs. Leerkrachten kunnen dat mondmasker vervangen door een afscheiding in plexiglas, als zij vooraan de klas staan bij het lesgeven. Begeven zij zich tussen de leerlingen, dan moet het mondmasker aan.

Leerlingen in het lager onderwijs zijn mondmaskervrij. De verplichting geldt enkel voor mensen ouder dan 12. Hun leerkrachten moeten er wel één dragen of mogen het vervangen door een gezichtsscherm waardoor de leerlingen hun gezichtsexpressie kunnen zien. Ook een scherm gemaakt uit plexiglas behoort tot de mogelijkheden. 

Middelbaar

Voorts is ook beslist dat het tweede en vierde middelbaar ten vroegste starten op 29 mei. De Nationale Veiligheidsraad had de mogelijkheid opengehouden om met drie jaren te starten in het middelbaar op 15 mei, maar dat gaat niet door. De start op 15 mei blijft voorlopig enkel bij de zesdejaars. Ten vroegste op 29 mei, na een evaluatie een week eerder, kan er sprake zijn van een verruiming naar het tweede en vierde middelbaar.

Eerder was het onderwijs al overeengekomen dat kinderen uit het eerste en tweede leerjaar vier lesdagen naar school konden komen en uit het zesde leerjaar twee dagen. Scholen kiezen dus zelf hoe ze dat organiseren. ‘We benadrukken nogmaals dat de heropening van de scholen veilig en doenbaar moet zijn’, zegt de woordvoerder van Ben Weyts ook. ‘We willen het maximale doen, maar dan ook maximaal veilig. Elke school moet groen licht krijgen op basis van een risicoanalyse en een beslissing van het schoolbestuur na sociaal overleg. Scholen genieten autonomie over lestijden.’

Eén en ander betekent dat veel leerlingen nu eens in de klas worden verwacht, dan weer naar de opvang gaan en af en toe gewoon thuisblijven. Complex. 'Ik bepaal dat niet, het zijn de virologen die dat vragen omdat ze bekommerd zijn om onze gezondheid', zei minister Weyts daarover aan VTM.

De opvang blijft voorbehouden voor kinderen van ouders die moeten gaan werken. Maar over controles daarop en attesten daarvoor wil Weyts niet spreken. Hij rekent op de eerlijkheid van ouders en kinderen. 

Over de examens herhaalde minister Weyts op VTM dat scholen maximaal moeten inzetten op leren en minder op evalueren, al hoopt hij dat er eind juni toch tijd is voor enkele testen. De deliberaties kunnen plaatsvinden na 30 juni zodat ten laatste op 7 juli het schooljaar afgerond is.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig