Duitstalige Gemeenschap moet begrotingsevenwicht loslaten door coronavirus
Minister-president van de Duitstalige Gemeenschap Oliver Paasch. Foto: BELGA

De minister-president van de Duitstalige Gemeenschap Oliver Paasch heeft maandagavond aangekondigd dat de begroting voor 2020 niet in evenwicht zal zijn. Dat was nochtans wel de bedoeling van zijn regering, maar het coronavirus gooit roet in het eten.

Paasch verwees bij het voorstellen van de eerste begrotingsaanpassing naar de huidige context, en naar de recessie die het Planbureau verwacht. Voor de Duitstalige gemeenschap zullen de inkomsten in 2020 en 2021 daardoor dalen met 28 miljoen euro, zei hij.

Desondanks zal zijn regering geen drastische besparingen doorvoeren. Ze wil zelfs haar investeringen in infrastructuur verdubbelen. ‘De rol van de staat is om te besparen in goede tijden, en in tijden van crisis de bevolking en bedrijven te helpen’, aldus Paasch.

De regering van de Duitstalige Gemeenschap verwacht dat het begrotingstekort dit jaar 30 miljoen euro zal bedragen, en in 2021 bijna 13 miljoen euro. Het blijft wel de bedoeling om tegen het eind van de legislatuur een begrotingsevenwicht te realiseren.