Raad van State: ‘Opening doe-het-zelfzaken is niet discriminerend’
Algemene doe-het-zelfzaken mogen open, gespecialiseerde winkels (nog) niet. Foto: eva

De Raad van State acht het ministerieel besluit met de coronamaatregelen niet discriminerend, in tegenstelling tot een eerder intern advies vandaag. De doe-het-zelfzaken en tuincentra blijven open, de speciaalzaken dicht.

Tuinmachinefabrikant Stihl en Fedagrim, de sectorfederatie van tuinbouwgereedschap, vangen bot bij de Raad van State. Ze hadden in een spoedprocedure vorige week aangeklaagd dat grote algemene doe-het-zelfzaken op 18 april de deuren al mochten openen, en speciaalzaken die tuingereedschap verkopen niet.

Die grote ketens bieden immers ook tuinbouwmateriaal aan. ‘Wij moeten lijdzaam toezien hoe grote ketens ons marktaandeel inpikken’, zei Fedagrim. Stihl en Fedagrim spraken over een schending van het gelijkheidsbeginsel en vroeg een schorsing van de uitzondering voor de doe-het-zelfzaken en tuincentra, zoals opgenomen in het ministerieel besluit met de coronamaatregelen.

Raad volgt uitzonderlijk auditeur niet

In zijn arrest acht de Raad van State het verzoek ongegrond. Volgens de Raad is er geen sprake van een schending van het gelijkheidsbeginsel. ‘Er is niet aangetoond dat het onderscheid onredelijk is’, oordeelt de Raad.

Volgens de Raad is de verantwoording van de overheid, met onder meer het argument dat de maatregelen ‘zeer gradueel’ en ‘stapsgewijs’ moeten afgebouwd worden, afdoende. Daarmee gaat de Raad in tegen het advies van zijn eigen auditeur. Eerder op de dag had die de klacht wel gegrond geacht. Het is erg uitzonderlijk dat de Raad het auditoraat niet volgt.

Alles open op 11 mei

De regering gaf zelf al toe dat de uitzondering voor doe-het-zelfzaken en tuincentra niet elegant was. De maatregel kwam er om de burger werk om handen te geven in huis en in de tuin, en als test voor het gedrag van de burger bij winkelopeningen.

Juristen plaatsten al eerder grote vraagtekens bij het onderscheid. Net om juridische aanvechtbaarheid te vermijden, besloot de regering tegen het expertenadvies in om op 11 mei meteen alle winkels te zullen openen, zonder onderscheid.