De basisscholen in Nederland mogen op 11 mei weer opengaan. Dat heeft premier Mark Rutte aangekondigd. De meeste coronamaatregelen blijven wel tot 20 mei gelden. Festivals en het profvoetbal blijven tot 1 september verboden.

'We staan voor duivelse dilemma's', zo begon premier Rutte zijn persconferentie. 'De maatregelen kunnen geleidelijk aan worden teruggedraaid, maar dan moet elk stapje duidelijk zijn. De cijfers zijn hoopgevend, maar de druk op de zorg is nog gigantisch hoog.'

De premier zei dat een snelle versoepeling tot een tweede golf kan leiden. 'Dat willen we per se voorkomen. Dat vraagt van ons allemaal zelfbeheersing. Dit zijn moeilijke afwegingen. Voorzichtigheid is beter dan spijt achteraf. We staan aan het begin van de weg terug.'

Onderwijs en sport

De belangrijkste maatregel is de heropening van de basisscholen. De bedoeling is dat de kinderen ongeveer de helft van de tijd naar school gaan, de andere helft volgen ze onderwijs op afstand. 'Kinderen gaan in het begin de helft van de tijd naar school', legde Rutte uit. 'Bijvoorbeeld in de ochtend de ene helft van de kinderen, en in de middag de andere helft.' In de praktijk kan dat per school verschillen. Ook buitenschoolse opvang en kinderopvang kunnen na de meivakantie weer opengaan. 'Jonge kinderen raken immers minder snel besmet, het ziekterisico is gering.'

De regering neemt met de heropening van de basisscholen de aanbeveling van het Outbreak Management Team (OMT) over. Het risico voor de volksgezondheid is bij de heropening van basisscholen en kinderopvang volgens het OMT beheersbaar. Volgens Jaap van Dissel van de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) lijkt de rol van kinderen bij de verspreiding van het virus beperkt. 'Er zijn weinig kinderen gemeld met covid. Het ziekteverloop is doorgaans mild. De overdracht van een kind op de ouder komt minder vaak voor dan van ouder op kind.'

Jonge kinderen opnieuw naar school laten gaan, moet meteen de druk op thuiswerkende ouders verminderen. Bovendien zijn de basisscholen lokaal, waardoor de druk op het openbaar vervoer beperkt blijft.

Middelbare scholen blijven voorlopig nog gesloten. 'Het voortgezet onderwijs moet zich voorbereiden op anderhalvemeteronderwijs vanaf 1 juni', zegt Rutte.

Daarnaast versoepelen de regels om te sporten voor kinderen en jongeren. Kinderen tot 12 jaar kunnen vanaf 28 april in teamverband buiten trainen. Jongeren tot 18 mogen dat alleen als ze anderhalve meter afstand houden. Iedereen moet thuis douchen. Ouders langs de lijn zijn niet toegestaan.

Evenementen

De regering verlengt ook het verbod op grote evenementen zoals festivals tot 1 september, net zoals voor het profvoetbal. De premier noemde Pinkpop en de Zwarte Cross als voorbeelden die niet kunnen doorgaan.

Vrijwel alle overige maatregelen van de ‘intelligente lockdown’, zoals het sluiten van cafés en restaurants, worden verlengd tot woensdag 20 mei. Een week van tevoren valt opnieuw de beslissing over al of niet verlenging van de coronamaatregelen.

Voor contactberoepen zoals masseur of kapper worden de bestaande maatregelen voorlopig niet versoepeld. 'De onzekerheid voor deze groepen zijn nog te groot', zei de premier. Er wordt onderzocht of persoonlijke berschermingsmiddelen voor hen nuttig zijn. Ook de bezoekregeling van de verpleeghuizen verandert niet. 'Het is belangrijk om kwetsbare ouderen te beschermen.'

'Ik heb hier ongelooflijk mee geworsteld', zei Rutte. 'Ik wou zielsgraag aan Nederland zeggen dat er veel meer kan. Er is een verbetering. Maar stel dat het virus weer gaat pieken en tot meer druk in de zorg leidt, dat willen we niet.'

De premier herhaalde dat de basisregels blijven gelden, waaronder zo veel mogelijk thuis blijven, thuiswerken en afstand houden. Hij sprak daarbij van een 'anderhalvemetersamenleving'. 'Deze coronacrisis is een van de grootste, meest ingrijpende en meest bedreigende periodes die ieder van ons ooit zal meemaken', zei de Nederlandse premier.

Updates coronacrisis : liveblog - cijfers - inzicht - vragen - tips

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig