Breder testen, ruimer opvolgen: zo komen we uit lockdown
Themabeeld. Foto: Photo News

Ook wie in contact is gekomen met een bevestigde covid-19-patiënt en zelf geen symptomen vertoont, moet straks getest worden. Dat zeggen de Koninklijke Academiën voor Geneeskunde in een gezamenlijke consensustekst.

Een uitgebreide screening in omgevingen waar kwetsbare personen verblijven, bijvoorbeeld woonzorgcentra. Iedereen met symptomen testen en ook iedereen die in contact kwam met een bevestigde covid-19-patiënt, zelfs als die contactpersoon zelf geen symptomen vertoont. Iedereen die positief test gedurende 14 dagen in quarantaine zetten, want zeven dagen is niet genoeg.

Om dit alles voor elkaar te krijgen, is een systeem van track and trace nodig, zegt professor Pierre Van Damme, die meeschreef aan de consensustekst van de Koninklijke Academiën voor Geneeskunde van beide landsdelen. De consensus kwam vorig weekend tot stand en overlapt ten dele met wat het Risk Manamgent Team al van plan was.

‘We zitten op dezelfde golflengte dat er breder gescreend moet worden. Dat is positief’, zegt Van Damme. Hij wijst erop dat de lockdown geleid heeft tot een daling in de sterfte- en opnamecijfers, maar als het land geleidelijk uit die lockdown wil komen, is er meer nodig.

'Eenzelfde systeem'

Bijvoorbeeld een app die contactpersonen van positief geteste personen kan opsporen? Van Damme: ‘Daarover hebben we ons nog niet uitgesproken. De opsporing kan via manpower gebeuren, maar als we dat voor het hele grondgebied willen doen, zal technologisch hulp inderdaad zeer welkom zijn. Een eventuele app moet aan bepaalde randvoorwaarden voldoen, hij moet vrijwillig gebruikt kunnen worden en een voldoende groot deel van de bevolking moet hem gebruiken. De beslissing daarover ligt bij de overheid.’

‘Liefst zouden wij wel eenzelfde systeem zien voor het hele land, en misschien zelfs voor heel Europa. Ook collega’s in het buitenland kijken hiernaar uit.’

Wie gaat al die tests en opvolging doen? ‘Ziekenhuizen en ook huisartsen. Die laatsten zullen zich anders moeten organiseren, zodat patiënten met een vermoeden van covid-19 niet in contact komen met andere patiënten. Een beetje zoals de ziekenhuizen. Vanzelfsprekend moeten de huisartsen dan voldoende beschermingsmiddelen krijgen. Ze hebben elk onlangs 100 chirurgische mondmaskers gekregen. Die beschermen hen niet tegen besmetting.’

Immuniteit

Over de serologische tests, die via bloedstalen op zoek gaan naar immuniteit, zeggen de Koninklijke Academiën dat het te vroeg is om ze op individuele basis te gebruiken. Van Damme: ‘Er zijn er enorm veel op de markt. Op dit moment zijn ze nog niet genoeg gevalideerd. Dat zal later wel komen. Voorlopig hebben ze enkel een plaats bij Volksgezondheid, om op een groot aantal bloedstalen na te gaan hoe het gesteld is met de immuniteit van de bevolking.’

Van Damme blijft erbij dat er twee covid-19-epidemieën aan de gang zijn in ons land: een onder de algemene bevolking, die we onder controle kregen met de quarantaine-maatregelen, en een in de woonzorgcentra, waar de maatregelen in het begin zeker niet voldeden. ‘Het is goed om weten wat zich daar afspeelt. Maar ik zou graag zien dat alle cijfers gesplitst worden. Ik zou bijvoorbeeld ook graag weten wie er nu nog in de ziekenhuizen opgenomen wordt. Hoeveel patiënten worden doorverwezen door hun huisarts of een triagepost, en hoeveel komen uit de woonzorgcentra?’

Updates coronacrisis : liveblog - cijfers - inzicht - vragen - tips