Vlaanderen heeft plan van 25 miljoen voor mentaal welzijn
Foto: Bart Dewaele

De Vlaamse regering gaat 25 miljoen euro investeren in een grootschalig actieplan om het mentale welzijn van de bevolking te ondersteunen in deze coronacrisis en op langere termijn.

Zorgwerkers die onder enorme druk staan, bewoners van woonzorgcentra die elk contact met familie moeten missen, jongeren die hun vrijheid verliezen, volwassenen die zich zorgen maken over hun job, kinderen die hele dagen thuiszitten: behalve de spreekwoordelijke kluizenaar voelt echt iedereen op een of andere manier de impact van de epidemie en de lockdownmaatregelen.

‘De coronacrisis hakt in op de samenleving’, stelt minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) vast. Er zijn volgens hem steeds meer signalen dat, na de volksgezondheidscrisis, de impact van het coronatijdperk op het mentale welzijn de volgende grote uitdaging wordt. ‘De veerkracht van mensen staat vandaag onder zware druk. Dat wordt een tweede topprioriteit. De relance zal maar lukken als we investeren in mentaal welzijn.’

In overleg met experts als Dirk De Wachter, Peter Adriaenssens en Erik de Soir is daarom het actieplan ‘Zorgen voor Morgen’ uitgewerkt. Het omvat een brede waaier aan acties op verschillende domeinen die samen met allerhande partners uitgevoerd moeten worden, zowel in deze acute fase als op langere termijn.

Ze richten zich zowel op de hele bevolking als op meer specifieke doelgroepen als zorgverleners, patiënten, rusthuisbewoners en kinderen en jongeren.

Alles samen is een budget van 25 miljoen euro vrijgemaakt. Het gaat daarbij zowel om eenmalige uitgaven, om middelen die al waren aangekondigd in het kader van het coronabeleid, als om voorziene budgetten die vervroegd worden aangesproken. Voor het versterken van de jeugdzorg en de vertrouwenscentra is 11 miljoen euro voorzien. Daarnaast zijn er ook enveloppes van meer dan 5 miljoen euro voorzien voor geestelijke gezondheidszorg en voor de versterking van het algemene welzijswerk.

(Een artikel over wat deze coronacrisis doet met het mentale welzijn van jongeren, leest u hier.)