120 humane wetenschappers willen stem in exitstrategie: 'Mens is meer dan drager van virus'
Foto: unsplash
Nu we volop nadenken over het ‘herstarten van de machine’, vragen Belgische academici uit de humane wetenschappen om daarbij niet enkel een economische en medisch-wetenschappelijke logica te volgen. ‘De mens is meer dan een drager van het virus.’

Meer dan 120 academici van negen Belgische universiteiten en twee hogescholen hebben een lijvig rapport klaar. Onder de titel ‘Een maatschappelijke exit strategie’ bundelen ze vijftig beknopte papers van onder meer sociologen, antropologen, psychologen, communicatiewetenschappers, urbanisten, criminologen, maar evengoed onderzoekers die zich buigen over kinder- en mensenrechten, privacy, gender of crisiscommunicatie. Ze bezorgden het document aan het Nationaal Crisiscentrum en aan de expertgroep voor de exitstrategie.

‘Geen enkel domein in onze samenleving ontsnapt aan de gevolgen van de coronacrisis en de lockdown’, zegt Yves Moreau, hoogleraar ingenieurswetenschappen aan KU Leuven en samen met antropoloog Olivier Servais (UCLouvain) een van de drijvende krachten achter het initiatief. ‘In deze crisis ligt de nadruk tot dusver op de gezondheidszorg en ook steeds meer op onze economie, maar die dominante logica volstaat niet om onze samenleving opnieuw vorm te geven. Daarvoor is een ruimere blik nodig. De mens is meer dan een economische kracht of een drager van het virus.’

Algemeen welzijn

De wetenschappers zien veel ‘sociale uitdagingen’: het welzijn van telewerkers, het naleven van kinder- en mensenrechten, effectieve communicatie in het realiseren van een exit strategie, het risico op groeiende ongelijkheid en (kans)armoede,…

‘Met dit rapport willen we de rijkdom aan expertise in de sociale en humane wetenschappen tonen, die momenteel onvoldoende gerepresenteerd is in de opgerichte task forces’, beargumenteren de wetenschappers in de inleiding van hun rapport. ‘Dit is een Keynesiaans moment. In een periode van lage intrestvoeten moeten we ons realiseren dat de primaire functie van geld niet rijkdom is, maar het coördineren van menselijke activiteit.'

'We willen hiermee niet suggereren dat de experts uit de medische en economische sector op dit moment hun job niet goed doen, maar willen net helpen om de best mogelijke keuzes te maken in het vormgeven van een exit waarbij het algemeen welzijn van de Belgische bevolking voorop staat.’

Updates coronacrisis : liveblog - cijfers - inzicht - vragen - tips