In Gent komt er op de openbare weg meer ruimte voor voetgangers en fietsers zodat ze veilig kunnen bewegen en zich aan de regels over ‘social distancing’ kunnen houden. ‘We kunnen van kleinere gebieden een woonerf maken, zodat voetgangers de hele breedte van de straat kunnen gebruiken’, zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen).

Gent wil snel werk maken van aanpassingen op de openbare weg. ‘Door het mooie weer de voorbije dagen zien we veel voetgangers en fietsers die op een veilige manier willen bewegen, maar door de drukte zich niet altijd aan de coronaregels kunnen houden’, zegt Watteeuw. ‘De mensen willen afstand houden, maar kunnen het niet altijd. De straten en pleinen zijn niet ingericht om voetgangers en fietsers genoeg ruimte te geven, maar dat willen we nu in Gent wel doen.’

Het Gentse mobiliteitsbedrijf bestudeert momenteel op welke plaatsen er ingrepen kunnen plaatsvinden. ‘Het mag niet te lang duren, want we verwachten dat de coronamaatregelen verlengd worden. We willen de komende dagen beslissen waar we kunnen aanpassen en dan de volgende weken de realisaties doorvoeren. Er zijn drie belangrijke manieren waarop we de afstand tussen voetgangers en fietsers kunnen vergroten. Zo kunnen we van kleinere gebieden een woonerf maken, zodat voetgangers de hele breedte van de straat kunnen gebruiken.’

In een woonerf is de snelheid beperkt tot 20 km/u en mogen de bestuurders de voetgangers ook niet in gevaar brengen en niet hinderen. ‘We kunnen daarnaast in gewone straten eenrichtingsverkeer invoeren, zodat er veiliger gewandeld en gefietst kan worden. Een derde mogelijkheid is het verkeersvrij maken van fietsassen.’

De Fietsersbond vroeg woensdag al een herverdeling van de publieke ruimte, omdat fietsers in coronatijden meer ruimte nodig hebben.