'Als we kijken naar het aantal nieuwe ziekenhuisopnames, dan zien we dat de piek waarschijnlijk rond begin april lag. Sindsdien is het aantal nieuwe ziekenhuisopnames gedaald', zei viroloog van Sciensano Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. Toch waarschuwt hij voor een heropflakkering van het virus.

'Het virus circuleert nog in de gemeenschap, het is nog niet verdwenen.' Dat betekent volgens Van Gucht dat het virus snel weer zal opflakkeren, als we de discipline verliezen en de maatregelen lossen. Van Gucht hoopt dat de toegenomen mobiliteit tijdens het paasweekend geen effect zal hebben. 'Maar dat zullen we pas over veertien dagen zien', zei hij. 

Cijfers

Er vielen de afgelopen 24 uur 283 doden door het coronavirus, van wie 103 in ziekenhuizen en 179 in woonzorgcentra. In de woonzorgcentra gaat het voornamelijk om vermoedelijke covid-19-overlijdens, slechts een klein aantal werd in het laboratorium bevestigd. Er vielen de afgelopen 24 uur 214 doden in Vlaanderen, 32 in Wallonië en 37 in Brussel. In totaal zijn er in ons land 4.440 sterfgevallen te betreuren door het virus. In totaal stierf 51 procent van de patiënten in het ziekenhuis en 46 procent in de woonzorgcentra. 

In de ziekenhuizen werden de afgelopen 24 uur 250 nieuwe patiënten opgenomen, 239 mensen mochten het ziekenhuis dan weer verlaten. In totaal liggen 5.524 mensen in het ziekenhuis door covid-19, dat is een lichte daling van 12 patiënten. 1.204 mensen liggen op intensieve zorg, 889 worden beademd. Dat is een daling van 26 mensen. De daling van het aantal mensen op intensieve zorg is een combinatie van mensen die overlijden, en mensen die ontslagen worden uit die zorg. 

Er zijn ook 2.454 nieuwe bevestigde gevallen. In totaal werden 128.132 testen uitgevoerd. Gisteren werden 13.434 testen uitgevoerd, waarvan 10.871 in woonzorgcentra. De overige testen die de afgelopen 24 uur werden afgenomen, werden via het klassieke laboratoriumnetwerk uitgevoerd. In de woonzorgcentra testte 14 procent van het personeel en 20 procent van de bewoners positief.

 

Viroloog Marc Van Ranst zei dat vrijwel elke dode in een woonzorgcentrum momenteel wordt geteld als een covid-19-dode. 'Dat is een beoordeling van de behandelende arts, die bepaalt of covid-19 heeft bijgedragen aan het overlijden', zei Van Gucht. Er zijn drie criteria: een uitbraak in het wzc, de aanwezigheid van symptomen en een positieve test. Als deze drie criteria niet kunnen worden getest, is er sprake van een vermoedelijk sterfgeval van covid-19. 'Het is mogelijk dat er een overschatting van het aantal gevallen is', zei Van Gucht. 'Een andere manier om te meten is om de oversterfte in de wzc te tellen, maar dat systeem werkt met een zekere vertraging. Dat kan later toegevoegd worden aan de analyse.'

Van Gucht benadrukt ook dat de sterftecijfers en het aantal besmettingen tussen verschillende landen moeilijk vergeleken kunnen worden. 'De manier waarop wij tellen is om te weten wat er aan de hand is, zodat we correct actie kunnen ondernemen', zei hij. 'Dat is prioriteit nummer één, en het is moeilijk om te vergelijken met andere landen.'

Er worden meer en meer studies gedaan over de antistoffen en immuniteit. Volgens Van Gucht zullen mensen die de ziekte hebben doorgemaakt, een zekere immuniteit ontwikkelen, en is de kans dat ze de ziekte opnieuw ontwikkelen klein. 'Het is wel mogelijk dat men na een infectie nog onderdeeltjes kan uitscheiden via de neus, dat kan tot een of twee maanden nadat de infectie hersteld is', zei hij. 'Maar klinisch of op vlak van besmettelijkheid is dat niet zo belangrijk.' Mensen kunnen een tweede keer besmet worden met het virus, maar zullen er volgens Van Gucht niet ernstig ziek van worden. 

Solidariteit doet deugd
'Sinds het begin van de crisis is er veel solidariteit, en dat doet deugd', zei Yves Stevens, woordvoerder van het crisiscentrum. 'Maar er is ook een mate van ergernis. Mensen die de maatregelen niet toepassen, wekken terecht gevoelens van frustratie.' De politie levert volgens Stevens inspanningen voor de handhaving op het terrein. 'Maar het is niet aan de politie om de verspreiding tegen te gaan, het zijn wij die ervoor moeten zorgen dat het virus niet verder verspreid wordt.'

Hij begrijpt dat de situatie moeilijk is voor sommige mensen, maar dat is volgens hem geen reden om de teugels te lossen. 'Laat de gezamenlijke inspanningen van de afgelopen weken niet voor niets geweest zijn', zei Stevens. 'De situatie is zwaar in de ziekenhuizen, maar nog steeds beheersbaar. Dit moeten we samen zo houden.'

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig