De professor en de assistent van de UGent die vorige vrijdag na een uit de hand gelopen livestream werden geschorst, hebben ontslag genomen. Rector Rik Van de Walle heeft hun ontslag aanvaard.

Het gaat om een professor en een assistent van de vak­groep communicatiewetenschappen. De twee hadden vrijdagavond een livestream opgezet waarmee ze via Facebook praatten met een tachtigtal studenten. ‘Het was ­begonnen als een les maar escaleerde snel tot een apéro’, zegt een student die meekeek. Rond 1.30 uur 's nachts kwam de politie langs, volgens de agent na klachten wegens geluidsoverlast. 

Op de beelden was te zien hoe de twee academici erg brutaal in discussie gingen met een patrouille van de Gentse politie. Ze scholden de agenten uit voor ‘fascisten’ en er passeerden nog allerlei verwijten zoals ‘Welkom in nazi-Duitsland’ en ‘politiestaat België’. De twee bleken zich bovendien niet aan de ­coronamaatregelen te houden. 

Iemand die de stream online volgde, lekte dit weekend de beelden online. Als reactie besloot de UGent meteen om de twee te schorsen, waardoor ze geen contact meer met de studenten mochten hebben. Dinsdag hebben de betrokken professor en assistent hun ontslag ingediend. 

'Niet waar wij voor staan'

In een toelichting bij het ontslag spreekt rector Vandewalle van gedrag dat 'onverzoenbaar is met de pedagogische en maatschappelijke opdracht van de UGent'. 'Dit is niet waar onze universiteit voor staat. Dit is niet wie wij zijn.'

'In een tijd waarin de UGent'ers er met vereende krachten en in zeer moeilijke omstandigheden voor zorgen dat de studenten digitale lessen kunnen volgen, een tijd waarin bijzondere inspanning worden gevraagd van personeel én studenten, een tijd waarin wat gangbaar was op een nooit eerder geziene schaal en met een nooit eerder geziene snelheid plaats dient te maken voor nieuwe en creatieve oplossingen, een tijd waarin we er met zijn allen voor zorgen dat de Universiteit Gent blijft gaan én er blijft staan: in zo'n tijd komt dergelijk wangedrag des te harder aan.'

Rector Vandewalle wenst de twee wel alle succes bij het voortzetten van hun carrière. 'Met het oog op de toekomst spreek ik de hoop uit dat zij de nodige lessen zullen trekken uit dit voorval. Gelet op het parcours dat ze tot dusver hadden gelopen aan de UGent, meen ik dat ze daartoe in staat zijn '

Eerder hadden de betrokkenen zich al geëxcuseerd voor hun gedrag. 'We beseffen dat onze uitspraken ongepast zijn. We willen ons excuseren bij iedereen die zich hierdoor gekwetst voelt, bij onze collega's van de UGent en bij onze studenten', klonk het.

Het proces-verbaal van de politie werd intussen overgemaakt aan het Oost-Vlaamse parket, maar het is nog niet duidelijk wat er op gerechtelijk vlak met de zaak zal gebeuren.