Crombez: ‘De superrijken moeten een inspanning leveren’
Foto: BELGA

Volgens ex-SP.A-voorzitter John Crombez is een belasting op grote vermogens nodig om de gevolgen van de coronacrisis de baas te kunnen. ‘Straks wordt dat onvermijdelijk.’ De PVDA pleit voor een ‘coronataks’.

John Crombez, oud-voorzitter en boegbeeld van de SP.A, pleit voor de invoering van een vermogensbelasting om de budgettaire impact van de coronacrisis te verzachten. Dat zegt hij in een interview met het weekblad Humo.

‘We gaan een hoop dingen moeten rechttrekken’, zegt Crombez. ‘Straks zakken de inkomsten uit de vennootschapsbelasting ineen, omdat de economie achteruitboert. We moeten deze crisis gebruiken om onze maatschappij te hertekenen.’ Hij stelt voor om ‘de solidariteit te herstellen’.

Drogreden

‘Die zal straks ook moeten komen van de superrijken’, zegt Crombez. Hij benadrukt dat 85 procent van de bevolking al voor de crisis vragende partij was voor een vermogensbelasting. ‘Straks wordt dat onvermijdelijk. De excuses zijn op. De superrijken moeten straks een inspanning leveren.’

‘Overheden zijn perfect in staat zijn om de kapitaal- en dividendbriejes op te vragen bij de banken’, aldus Crombez. ‘Die laatste stap moeten we nu zetten. De liberalen zullen wel weer schermen met de privacy, maar dat is een drogreden.’

‘De loonbrieven van werkenden gaan ook automatisch naar de overheid, waarom kan dat dan niet met de inkomsten uit vermogen? Stop toch met die twee maten en twee gewichten. Vorig jaar is er 172 miljard euro van Belgen naar belastingparadijzen gestroomd.’

PVDA: coronataks van vijf procent

In La Libre Belgique pleit ook Raoul Hedebouw, kopstuk van de marxistische PVDA, voor een vermogensbelasting. ‘De expansie van het virus op mondiaal niveau is ook een fenomeen dat gelinkt is aan het triomfantelijk kapitalisme’, aldus Hedebouw. ‘Er is nood aan een shockstrategie vanuit de linkerzijde.’

‘Voor onze ogen speelt zich een ware klassenstrijd af over de vraag wie de economische gevolgen van het coronavirus zal betalen’, zegt Hedebouw. Zijn partij pleit voor een ‘coronataks’ van vijf procent op vermogens van meer dan drie miljoen euro.

‘Na de oorlog heeft Duitsland een nog hogere vermogensbelasting gecreëerd’, aldus Hedebouw. ‘Ons voorstel is pragmatisch. We hebben deze miljarden nodig om de overheidsschulden terug te betalen.’