‘Dit is geen tijd voor onverschilligheid, egoïsme, verdeeldheid en nalatigheid.’ Tijdens de paaszegen riep de paus op tot solidariteit, verdraagzaamheid en wereldvrede in een lege Sint-Pietersbasiliek. Geen paus op het balkon van de basiliek, maar wel de zegening urbi et orbi (voor de stad en de wereld).

‘Dierbare broeders en zusters, zalig Pasen’, begon de paus. ‘Vandaag gaan mijn gedachten in de eerste plaats uit naar iedereen die rechtstreeks getroffen is door het coronavirus. Naar de zieken, de overledenen en hun familieleden, die rouwen om het heengaan van hun familieleden, van wie ze soms niet eens afscheid hebben kunnen nemen.’ Hij bedankte ook de artsen en mensen die de samenleving draaiende houden.

‘In deze weken is het leven van miljoenen mensen plotseling veranderd’, zegt de paus. ‘Het is ook een tijd van onzekerheid. Ik roep degenen met politieke verantwoordelijkheid op om zich in te zetten voor het algemeen welzijn van de burgers, door de middelen en instrumenten te voorzien, zodat voor zover mogelijk het dagelijks leven zich kan hervatten.’

‘Dit is geen tijd van onverschilligheid, omdat de hele wereld lijdt en eendrachtig de pandemie het hoofd moet bieden.’ De paus sprak hoop uit voor zij die kwetsbaar zijn, zoals zij die in woonzorgcentra wonen of die in een gevangenis zitten. Ook vluchtelingen en daklozen mogen niet in de steek gelaten worden, zei de paus. ‘We moeten zorgen dat ze geneesmiddelen en adequate zorg kunnen vinden.’

‘Dit is geen tijd voor egoïsme, want de uitdaging waarvoor wij staan, treft ons allemaal, zonder onderscheid des persoons.’

De paus richtte zijn blik specifiek op Europa, dat zich na de Tweede Wereldoorlog solidair op de kaart zette. ‘Het is harder nodig dan ooit, zeker in de huidige tijden, dat een dergelijke rivaliteit niet weer uitbreekt, maar dat allen beseffen dat ze deel uitmaken van één grote familie en dat ze elkaar steunen. De Europese Unie staat op dit moment voor een ongekende uitdaging waarvan niet alleen haar toekomst afhangt, maar die van de hele wereld.’

Staakt-het-vuren

‘Dit is geen tijd voor verdeeldheid.’ Hij riep op tot een wereldwijd en onmiddellijk staakt-het-vuren en lijstte verschillende conflicten op. Hij noemde de oorlog in Syrië, het conflict in Jemen en de spanningen in Irak en in Libanon. Ook het conflict tussen Israël en Palestina, de problemen in Oost-Oekraïne, de terreur in Afrikaanse landen en de schrijnende situatie in Idlib en Venezuela.

‘Dit is geen tijd voor nalatigheid.’ Hij wees op de andere crises die lijden veroorzaken, zoals droogte, oorlogen en honger. ‘Moge Hij alle migranten en vluchtelingen, vaak nog kinderen, beschermen, die in onhoudbare omstandigheden leven.’

‘Onverschilligheid, egoïsme, verdeeldheid en nalatigheid, dat zijn niet de woorden die we in deze tijd willen horen. Laten we ze voor altijd uitbannen. Die dingen komen boven als in ons de angst en de dood overwinnen.’

Urbi et orbi in maart

Ook de bedanking voor de bloemen ontbrak: Nederlandse bloementelers leverden dit jaar niet, uit voorzorg door de coronacrisis.

Het is niet de eerste zegening van het jaar: de paus gaf eind maart voor een verlaten Sint-Pietersplein al een buitengewone zegening urbi et orbi. Daar riep hij op tot saamhorigheid. Om 12 uur luidden ook in Vlaanderen de kerkklokken. Paasvieringen bijwonen kan immers niet, nadat ook de rest van de Goede Week al enkel via livestream te beleven was. Hoewel er geen vieringen of andere diensten zijn, blijven de kerkgebouwen trouwens wel open zijn tijdens de coronamaatregelen.

 

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in