Degressiviteit werkloosheid wordt bevroren en er komt tijdelijk moratorium op faillissementen
Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD). Foto: BELGA

Het uitgebreide kernkabinet heeft zaterdag opnieuw vergaderd om de violen te stemmen over een aantal coronamaatregelen in verband met werk. Het ging onder meer over werklozen, studenten, werknemers in essentiële sectoren en bedrijven in moeilijkheden. Volgens premier Sophie Wilmès (MR) zullen alle maatregelen nog dit weekend door de ministerraad worden aangenomen voordat ze naar de Raad van State worden gestuurd.

In de uitgebreide kern zitten naast de top van de regering-Wilmès en de bevoegde ministers ook de partijen die de regering volmachten toekenden (socialisten, groenen, N-VA, cdH en DéFI).

Zaterdag werd onder meer gesproken over de Belgische garantieregeling van 50 miljard euro waardoor bedrijven garanties moeten krijgen voor nieuwe kredieten. Zaterdag zette de Europese Commissie het licht op groen voor die garantieregeling.

Daarnaast lag er een reeks kb’s op tafel met maatregelen die zouden lopen tot eind juni. Zo is afgesproken om de degressiviteit van de werkloosheid te bevriezen. ‘Wie werkzoekend is, kan niet op zoek naar een nieuwe job. Dat is vandaag bijzonder moeilijk’, aldus vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) in het VTM Nieuws. ‘Er komt voorlopig geen verlaging van mensen die vandaag werkloos zijn’.

Failissementen vermijden

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en minister van KMO’s en Middenstand Denis Ducarme (MR) hebben dan weer een ontwerp klaar voor de bescherming van ondernemingen in moeilijkheden

Wanneer een Belgische onderneming in financiële moeilijkheden zit, wordt doorgaans een gerechtelijke reorganisatieprocedure van het bedrijf opgestart voor de ondernemingsrechtbank. De ministers willen vermijden dat dit nu massaal zal gebeuren en stellen voor om bepaalde ondernemeningen een wettelijke opschorting te geven die beschermt tegen inbeslagnames en faillissementen. Lopende overeenkomsten kunnen niet beëindigd worden wegens wanbetaling en schuldenaars zullen niet verplicht zijn om aangifte van faillissement te doen. De regeling zou enkel gelden voor bedrijven die op 18 maart nog in goede gezondheid verkeerden. 

Er komt ook tot eind juni een vrijstelling van de belasting op vrijwillige overuren (220 uur) in de kritische sectoren. Asielzoekers krijgen toegang tot de arbeidsmarkt (op voorwaarde dat zij hun aanvraag hebben ingediend bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen) en korte opeenvolgende contracten van bepaalde duur worden in kritische sectoren tijdelijk toegelaten.

Tijdelijke werklozen zullen zonder inkomensverlies kunnen ingezet worden in de tuin- en bosbouw. Een werknemer krijgt dan het normale loon voor die job plus 75 procent van zijn tijdelijke werkloosheidsuitkering. Voor studenten komt er een versoepeling van hun urenquotum (van 475 uur per jaar) zodat ze kunnen ingezet worden in kritische sectoren zoals de detailhandel of voedingssector.

Over de invoering van een coronapremie, een premie van bijvoorbeeld 1.000 euro voor wie aan de slag blijft, is zaterdag niet gesproken. ‘Het stond zelfs niet op de agenda’, zeggen verschillende bronnen.