Dertien overlijdens in voorzieningen voor personen met handicap
Foto: Herman Ricour

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) telde tot donderdag dertien overlijdens door het coronavirus in voorzieningen voor personen met een handicap.

De overlijdens zijn gespreid over heel Vlaanderen, meestal één of twee personen in één voorziening. Dat meldt het agentschap vrijdag, op basis van cijfers die ze van 249 organisaties ontving op 9 april.

Na de afkondiging van de crisissituatie kregen personen met een handicap en hun familie de keuze om of naar huis te gaan, of bij de vergunde zorgaanbieder voor meerderjarigen of het multifunctioneel centrum voor minderjarigen te verblijven, zeven dagen op zeven zonder bezoekmogelijkheid om besmetting zo veel mogelijk te vermijden.

Vooral minderjarigen kozen voor de thuissituatie: in de multifunctionele centra verblijven nog 1.863 kinderen en jongeren. Dat komt neer op 39,9 procent van de normale bezetting. Bij de meerderjarigen geven de vergunde zorgaanbieders nog altijd 1.2079 residenten aan, of 88,49 procent van normale bezetting.

‘Minder mensen dus, maar die verblijven er nu allemaal voltijds, waar er anders mensen zijn die tussen de 1 en de 7 dagen verblijven. Van diegenen die verblijven in een voorziening behoort zo’n 49,11 procent (of 6.847 personen) tot een van de door Sciensano gedefinieerde kwetsbare doelgroepen (ademhalingsproblematieken, 65+, nursing,...)’, zegt het VAPH.Ondersteuning

Wie naar huis ging, wordt door bijna alle voorzieningen nog op een of andere manier ondersteund. Er is mobiele of ambulante begeleiding aan 2.576 personen. Ruim 23.000 personen met een handicap krijgen ook een of andere vorm van ondersteuning, zoals telefoneren of contact zoeken met familie via sociale media.

Omdat bijna de helft van de residenten tot de kwetsbare groepen voor corona worden gerekend, is het noodzaak om alle beschermingsmaatregelen maximaal te handhaven. ‘Het tekort aan beschermingsmateriaal is even problematisch als voor ziekenhuizen en woonzorgcentra. Belangrijk is een garantie dat bij een noodsituatie onmiddellijk materiaal zal beschikbaar zijn’, zegt woordvoerster Karina De Beule.

Hoeveel personen thuis besmet zijn is moeilijker in te schatten. De voorzieningen geven een vermoeden van besmetting aan bij zestien mensen die ondersteuning op afroep (ADL-ondersteuning) krijgen, bij 38 met begeleiding aan huis en bij 171 die vanop afstand begeleid worden, of samen 225 mensen.

Voor 574 personeelsleden, die afwezig zijn wegens ziekte, meldt men een (vermoeden van) besmetting met corona. De sector telt in totaal 25 à 30.000 personeelsleden.