Vlaamse begroting 4,1 miljard in het rood
Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA). Foto: Photo News
Het aangekondigde tekort voor dit jaar was 436 miljoen euro. Dat is nu al gegroeid tot 4,1 miljard.

Het budgettaire scenario dat de Vlaamse regering bij haar aantreden voor ogen had, lijkt van de baan. De Vlaamse regering wou dit jaar nog een tekort van 436 miljoen euro toestaan, maar vanaf volgend jaar telkens een begroting in evenwicht voorleggen.

Tenzij er volgend jaar een razendsnel herstel volgt, is dat niet meer haalbaar. De extra uitgaven voor het bestrijden van de coronacrisis, zoals de hinderpremie van 4.000 euro voor bedrijven die moeten sluiten, kosten tot 3 mei al 2,5 miljard euro. Daarnaast is er ook 1 miljard euro aan minderontvangsten van onder meer de registratierechten. Aangezien de vastgoedsector zo goed als stilligt, ontvangt de Vlaamse regering ook minder registratierechten op verkopen.

In de berekeningen gaat de regering nog uit van een krimp met 1 procent van het BBP. Als dat acht procent wordt, zoals de Nationale Bank en het Federaal Planbureau verwachten, gaat Vlaanderen nog een miljard extra in het rood. Zelfs die cijfers zijn voorlopig. Ze gaan ervan uit dat de economie na 3 mei weer opstart. Lukt dat niet, dan lopen de kosten nog verder op.

Extra controle

De Vlaamse regering neemt voorlopig geen maatregelen om het gat weer te dichten. ‘Als een samenleving zo onder druk staat, is het niet het moment om naar besparingen te kijken’, zegt minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA).
De Vlaamse regering plant wel een extra begrotingscontrole in september, in de hoop dat dan een definitieve afrekening van de coronacrisis gemaakt kan worden. ‘Hoe langer dit duurt, hoe meer economisch verlies en hoe meer dit inteert op onze welvaart in de toekomst’, vreest Diependaele.