OVERZICHT. Deze 85 woonzorgcentra krijgen eerste coronatests
Woonzorgcentrum Molenkouter in Wichelen is een van de centra waar getest zal worden Foto: credit

Er worden ruim 11.000 coronatests verdeeld in de Vlaamse woonzorgcentra. Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft een lijst vrijgegeven met de 85 woonzorgcentra waar eerst getest zal worden.

Een aantal woonzorgcentra wordt volledig getest, dus zowel alle bewoners als alle personeelsleden, zowel met ziekteklachten als zonder ziekteklachten. Met de testcapaciteit die momenteel beschikbaar is, kan dat momenteel echter nog niet in alle Vlaamse woonzorgcentra gebeuren, benadrukt het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De prioriteit gaat daarom naar de 55 woonzorgcentra die op het moment van de selectie de hoogste concentratie zieke bewoners hadden, het hoogste percentage zieke personeelsleden of de combinatie van beide. ‘Die woonzorgcentra kampen met de grootste uitbraken of lopen het hoogste risico op een uitbraak. Door in deze woonzorgcentra iedereen te laten testen, willen we hen helpen om die uitbraak te beheersen’, klinkt het.

Daarnaast werden nog dertig willekeurige centra geselecteerd, verspreid over Vlaanderen, waar de aanwezige bewoners zullen worden getest, om na te gaan of er onzichtbare verspreiding is, bij bewoners zonder ziekteklachten.

'Selectie is slechts momentopname'

'De lijst is gebaseerd op de gegevens die woonzorgcentra hebben doorgegeven', zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. 'Daarvan is dan een "snapshot" gemaakt.' Dat geeft tot gevolg dat wzc's die na het opstellen van de lijst een grote uitbraak hebben gemeld, nog niet worden getest. En ook omgekeerd: een woonzorgcentrum dat een groot aantal vermoedelijke besmettingen heeft gemeld, maar waar achteraf blijkt dat die bewoners geen covid-19 hebben, kan wel op de lijst om volledig te testen staan. 'Er was geen andere mogelijkheid, we moesten ons op iets baseren', legt Moonens uit.

Hier en daar is er toch iets fout gegaan. Zoals bij wzc Het Moutershof bijvoorbeeld. Dat bestaat uit een woonzorgcentrum met 24 bewoners en een herstelcentrum met 79 bewoners. Van die 103 bewoners waren er vijf personen ziek, waarvan vermoed werd dat het om covid-19 ging. 'Maar die vijf personen zijn gisteren getest en hebben allemaal negatief getest. En er zijn ook geen besmettingen bij het personeel', verzekert Corina Derweduwen, directrice van Het Moutershof. Echter, omdat Zorg en Gezondheid verkeerdelijk uitgaat van slecht 34 bewoners in Het Moutershof, wordt het toch in de categorie volledig te testen wegens (potentieel) grote uitbraak gerekend. 'En daardoor kregen we ook maar 34 tests geleverd, voor 103 bewoners', zegt de directrice nog.

Testcapaciteit vergroten

Zorg en Gezondheid beseft dat alle woonzorgcentra grote nood hebben om meer te kunnen testen. ‘Vooraleer te kunnen overgaan tot een permanente uitgebreide testcapaciteit, moet de praktische haalbaarheid nagegaan en bijgesteld worden’, klinkt het. ‘Deze reeks van testen moet de federale werkgroep van minister Philippe De Backer in staat stellen om daarna de testcapaciteit permanent te vergroten en in te zetten in de woonzorgcentra.’